Одним із напрямів діяльності Юридичної фірми «Центр правового консалтингу» є договірна практика.

Вона включає в себе, зокрема:

  • консультаційну допомогу у виборі оптимальної правової конструкції при юридичному оформленні договірних правовідносин між сторонами;
  • складання договорів оренди, поставки, підряду, будівельного та капітального підряду, комісії, доручення, управління проектами та управління майном тощо;
  • аналізування проектів договір, запропонованих контрагентами та їх редагування та/або надання консультацій щодо їх умов;
  • супроводження укладення договорів, зокрема: перевірка повноважень представників сторін на укладення правочинів; надання консультаційної підтримки при узгодженні умов правочину під час зустрічі сторін тощо.

Варто зазначити, що належне укладення договірних правовідносин між сторонами є запорукою плідних та довгострокових ділових відносин, так як в такому випадку значно знижується ризик виникнення непорозумінь між сторонами, як і ризик зловживань з боку сторін, а тому ми наполегливо рекомендуємо приділяти договірним правовідносинам пильну увагу.