Юридична фірма «Центр правового консалтингу» має значний досвід надання юридичних послуг з питань інтелектуальної власності, включаючи знаки для товарів і послуг (торгові марки).

ПОСЛУГИ

Врегулювання суперечок в судовому та позасудовому (медіація) порядку з таких питань:

 • Захист прав на результати інтелектуальної діяльності (об’єкти авторських і суміжних прав, включаючи комп’ютерні програми і бази даних, фонограми, відеограми, комерційну таємницю (ноу-хау), винаходи, корисні моделі, промислові зразки та ін.) і засоби індивідуалізації (товарні марки , фірмові (комерційні) найменування);
 • Представництво інтересів в судових органах у спорах, пов’язаних з об’єктами права інтелектуальної власності, включаючи спори, пов’язані зі створенням таких об’єктів, їх використанням, а також по доменним спорам;
 • Захист прав шляхом визнання реєстрації торгової марки, патенту недійсними в судовому порядку;
 • Представництво інтересів у спорах про недобросовісну конкуренцію та зловживання правом.

Реєстрація результатів інтелектуальної діяльності і засобів індивідуалізації:

 • Допомога при реєстрації результатів інтелектуальної діяльності і засобів індивідуалізації, супровід реєстрації, діловодства, отримання патентів і свідоцтв;
 • Реєстраційні дії (реєстрація авторського права, відчуження виключного права на використання торгової марки);
 • Допомога при міжнародній реєстрації торговельних марок і т.п.

КОНСАЛТИНГ

 • Правова перевірка об’єктів інтелектуальної власності та наявності прав на них;
 • Консультування щодо відчуження прав на об’єкти інтелектуальної власності, видачі виняткових і невиключних ліцензій;
 • Консультування з оподаткування доходів, отриманих від об’єктів інтелектуальної власності;
 • Підготовка авторських та інших договорів, пов’язаних з операціями з об’єктами права інтелектуальної власності, включаючи договори комерційної концесії (франчайзингу), договорів, пов’язаних з використанням комерційної таємниці, договорів про нерозголошення інформації;
 • Підготовка внутрішніх положень, інструкцій, трудових і цивільно-правових договорів, що регулюють відносини щодо створення і використання об’єктів інтелектуальної власності між роботодавцем і працівниками, включаючи договори про нерозголошення інформації;
 • Консультування з питань імпорту, експорту та розповсюдження продукції, створеної з використанням об’єктів інтелектуальної власності, використання об’єктів інтелектуальної власності в рекламі і при маркуванні товарів.