Юридична фірма «Центр правового консалтингу» надає клієнтам широкий спектр юридичних послуг в зазначеному сегменті, зокрема:
– Представляє інтереси банківських установ (та інших кредиторів) в суперечках, пов’язаних зі стягненням заборгованості за кредитними договорами, включаючи судове звернення стягнення на предмет іпотеки, а також юридичний супровід по позасудовим способам звернення стягнення на іпотечне майно;
– Розробляє юридичну стратегію поведінки (судову лінію захисту) позичальникам (фізичним і юридичним особам), які мають прострочену заборгованість за кредитними зобов’язаннями;
– Супроводжує процедуру оформлення припинення зустрічних однорідних зобов’язань з банківськими установами (за наявності депозитів і / або кредитів), що мають ознаки стійкої неплатоспроможності;
– Представляє інтереси кредиторів-вкладників у взаєминах з банківськими установами, визнаними неплатоспроможними, і Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, включаючи представництво інтересів фізичних осіб-вкладників у суперечках з ФГВФО в зв’язку з відмовою на включення таких осіб до переліку осіб, які мають право на виплату гарантованої державою суми вкладу;
– Представляє інтереси приватних клієнтів в спорах, в зв’язку з віднесенням тимчасовим адміністратором угод, укладених з банківською установою, до категорії нікчемних;
– Представляє інтереси приватних клієнтів в процедурах викупу майна, майнових прав за кредитними договорами, в процедурі ліквідації банків, організованих ФГВФО (зокрема, здійснює юридичний аналіз майна / майнових прав, пропонованих до продажу, представляє інтереси за участю в торгах та оформленні договорів купівлі продажу).