Стабільний та успішний розвиток бізнесу компанії безпосередньо залежить від ефективно вибудуваної структури персоналу і неможливо без грамотного правового оформлення трудових і організаційних відносин. Саме тому питання, пов’язані з трудовими ресурсами, вимагають особливої уваги і є актуальними на будь-якому етапі розвитку компанії.
Ефективні юридичні механізми, які регулюють взаємовідносини між компанією та її співробітниками, дозволяють компанії мінімізувати існуючі правові ризики і забезпечують надійність і успішність бізнесу.
Послуги, що надаються юристами практики, відповідають найвищим стандартам якості, при цьому гнучка цінова політика дозволяє формувати цінові рішення, оптимальні для наших клієнтів.


Загальні питання трудового і міграційного права

• Розробка трудових договорів, внутрішніх документів компаній, що регулюють трудові та організаційні відносини, а також доопрацювання і адаптація міжнародних кадрових документів (політик, кодексів поведінки і т.п.) для застосування на локальному рівні.
• Розробка оптимальних рішень при припиненні трудових відносин з найменшими ризиками для клієнта.
• Консультування з загальних питань охорони праці (розробка локальних актів в сфері охорони праці, облік нещасних випадків на виробництві, атестація робочих місць за умовами праці та ін.).
• Підготовка правових висновків з питань залучення працівника до дисциплінарної відповідальності.
• Консультування з усіх питань квотування робочих місць для інвалідів, молодих фахівців і інших категорій працівників.
• Консультування з питань, пов’язаних із здійсненням трудової діяльності в Україні іноземними громадянами, включаючи податкові аспекти.


Трудові спори

• Всебічна правова підтримка роботодавців у вирішенні індивідуальних та колективних трудових спорів.
• Проведення переговорів з працівниками.
• Допомога в складанні процесуальних документів.
• Захист інтересів клієнта в суді.


Представництво інтересів клієнтів у відносинах з державними органами

• Представлення інтересів клієнтів в ході адміністративного провадження, здійснюваного під час перевірок.
• Допомога в підготовці до можливої перевірки і розробка моделей поведінки в разі перевірки.


Іноземні співробітники і міграційне законодавство

• Консультування з усіх питань, пов’язаних з легалізацією іноземних працівників на території України (супровід необхідних процедур і узгоджень, включаючи отримання дозволів на роботу, в тому числі для висококваліфікованих фахівців, дозволів на найм робочої сили).


Трудове та цивільне законодавство

• Правова допомога у виборі оптимального способу оформлення співробітників, в тому числі іноземних гражда