Незахищеність приватного бізнесу в першу чергу пов’язана з нестабільністю фінансової й економічної ситуації в країні, прогалинами в чинному законодавстві й високому рівні корупції в правозахисних та фіскальних органах.

Жоден підприємець, керівник або власник бізнесу не може бути впевнений у тому, що він при певних обставинах не стикнеться з необґрунтованими перевірками податкових органів або певним тиском правозахисних структур, наслідком чого може стати незаконне податкове, адміністративне або карне переслідування.

Лише своєчасне звернення до фахівців, які мають великий практичний досвід роботи, досконало володіють специфікою роботи в кримінально-правовій сфері й орієнтуються в тонкощах і особливостях правового захисту, може стати основою досягнення позитивного результату у випадку незаконного переслідування з боку правозахисних і фіскальних органів, у тому числі й коли таке переслідування є наслідком недобросовісної конкуренції.

Зокрема, наші адвокати і юристи мають значний практичний досвід роботи із правозахисними органами (міліція, прокуратура, СБУ), податковими органами та іншими органами, які мають фіскальні повноваження (КРУ, рахункова палата і т.д.). Наші фахівці мають значний досвід представництва в судах по адміністративним та карним процесам, а також у справах, які мають економічну, підприємницьку й податкову специфіку.

Відповідно завдання наших адвокатів, фахівців і експертів – забезпечити надання своєчасної й ефективної юридичної й адвокатської допомоги підприємцям, керівникам і власникам бізнесу у випадку їхнього незаконного переслідування з боку правозахисних і фіскальних органів.


ЮФ «Центр правового консалтингу» надає наступні послуги по захисту прав та представлення інтересів клієнта у кримінальних провадженнях


До внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЕРДР) або по факту такого:

– Консультування з питань відкриття кримінального провадження, кваліфікації та інших правових питань;

– Складання заяви про вчинення кримінального правопорушення;

– Оскарження дій слідчого або прокурора при невнесенні відомості згідно із заявою в ЕРДР в передбачені терміни;

– Негайне ознайомлення з матеріалами кримінального провадження (якщо дозволяє процесуальний статус клієнта) або з наявним документами у клієнта, вироблення позиції захисту;

– Участь при первинних слідчих діях з підзахисним;

– Підготовка та подання клопотань і заяв;

– Отримання довідок та інших документів для залучення до матеріалів кримінального провадження та ін.

В ході досудового розслідування:

а) захист прав підозрюваного в ході досудового розслідування:

– Ознайомлення з наявними матеріалами кримінального провадження і визначення судової перспективи провадження;

– Вироблення лінії та обрання тактики захисту, консультування підзахисного, його родичів і близьких осіб з питань притягнення до кримінальної відповідальності;

– Участь в допитах, очних ставках, обшуках, тимчасовому доступу до документів і речей;

– Відвідування підозрюваного у слідчому ізоляторі;

– Складання та подання клопотань і заяв;

– Витребування довідок та інших документів для залучення до матеріалів кримінального провадження;

– Отримання пояснень від свідків та інших осіб;

– Ініціювання та організація проведення незалежних експертиз;

– Оскарження рішення про обрання запобіжного заходу, інших рішень, а також дій слідчого, прокурора, судді;

– Збір матеріалів, що характеризують особу підозрюваного;

– Інші дії, передбачені чинним законодавством.

б) представлення інтересів потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача, а також свідка в ході досудового розслідування:

– Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження і визначення судової перспективи справи;

– Консультування з питань притягнення до кримінальної відповідальності, відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням;

– Участь при здійсненні допитів, очних ставках та інших слідчих діях;

– Складання позовної заяви, заперечень на позовну заяву і подання їх органам досудового розслідування;

– Складання та подання клопотань і заяв;

– Оскарження дій та рішень слідчого, прокурора;

– Інші дії, передбачені чинним законодавством.

При розгляді кримінального провадження в суді першої інстанції:

а) захист прав підсудного в суді першої інстанції:

– Вироблення лінії та обрання тактики захисту, консультування підзахисного і його родичів з питань притягнення до кримінальної відповідальності;

– Участь у судових засіданнях;

– Ведення аудіозапису судових засідань;

– Відвідування обвинуваченого в слідчому ізоляторі;

– Складання та подання клопотань і заяв;

– Витребування довідок та інших документів для залучення до матеріалів кримінального провадження;

– Представлення свідків захисту та їх допит в ході судового засідання;

– Ініціювання та організація проведення незалежних експертиз;

– Заперечення проти дій судді, заява відводів складу суду і іншим учасникам процесу;

– Ознайомлення з протоколом судового засідання та подання своїх зауважень;

– Ознайомлення з протоколом судового засідання і подача зауважень до його змісту;

– Оскарження вироку в суді апеляційної інстанції;

– Інші дії, передбачені чинним законодавством.

б) представлення інтересів потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача, а також свідка в суді першої інстанції:

– Консультування з питань притягнення до кримінальної відповідальності, прав і обов’язків учасників процесу, відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної злочином;

– Участь у судових засіданнях;

– Ведення аудіозапису судових засідань;

– Складання та подання клопотань і заяв;

– Витребування довідок та інших документів для залучення до матеріалів кримінального провадження;

– Представлення свідків їх допит в ході судового засідання;

– Ініціювання та організація проведення незалежних експертиз;

– Пред’явлення зустрічного позову, повну або часткову відмову від позовних вимог, збільшення або зменшення їх розміру;

– Заперечення проти дій судді, заява відводів складу суду та іншим учасникам процесу;

– Ознайомлення з протоколом судового засідання та подання своїх зауважень;

– Оскарження вироку в суді апеляційної інстанції;

– Інші дії, передбачені чинним законодавством.

У суді апеляційної (касаційної) інстанції:

а) захист прав засудженого в суді апеляційної (касаційної) інстанції;

– Вивчення матеріалів кримінального провадження, вироблення лінії та обрання тактики захисту, визначення юридичної перспективи оскарження вироку;

– Складання і подання апеляційної (касаційної) скарги на вирок, винесений судом першої інстанції;

– Відвідування засудженого в слідчому ізоляторі, консультування засудженого і його родичів, близьких осіб з питань кримінального права і процесу, участь при розгляді скарги судом апеляційної (касаційної) інстанції;

б) представлення інтересів потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача:

– Вивчення матеріалів кримінального провадження, визначення юридичної перспективи оскарження вироку;

– Складання і подання апеляційної (касаційної) скарги на вирок, винесений судом першої інстанції;

– Участь при розгляді скарги судом апеляційної (касаційної) інстанції.

Участь адвоката у Верховному Суді України

а) захист прав засудженого в Верховному Суді України;

– Вивчення матеріалів кримінального провадження, вироблення лінії та обрання тактики захисту, визначення юридичної перспективи оскарження вироку;

– Складання і подання скарги на вступив в законну силу вирок;

– Відвідування засудженого в слідчому ізоляторі, консультування засудженого і його близьких родичів з питань кримінального права і процесу;

– Участь при розгляді скарги у Верховному Суді України;

б) представлення інтересів потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у Верховному Суді України:

– Вивчення матеріалів кримінального провадження, визначення юридичної перспективи оскарження вироку;

– Складання і подання наглядової скарги на вступив в законну силу вирок, винесений судом першої інстанції;

– Участь при розгляді скарги судом наглядової інстанції.

Участь адвоката на стадії виконання вироку

а) захист прав засудженого:

– Визначення місця відбування покарання;

– Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання;

– Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким видом покарання;

– Дострокове погашення судимості, зняття судимості;

– Оскарження дій і рішень адміністрації колонії чи іншого органу, що відає виконанням покарання;

б) представлення інтересів потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача:

– Отримання виконавчого листа, пред’явлення його в службу приставів для порушення виконавчого провадження;

– Участь у виконавчих діях;

– Здійснення інших прав представника у виконавчому провадженні.