Відповідно до Закону України «Про фінансові послуги й державне регулювання ринків фінансових послуг» фінансова установа – це юридична особа, що надає одну або кілька видів фінансових послуг, при цьому внесена до Державного реєстру фінансових установ у порядку, встановленому законом.

Основні види послуг, які можуть надавати фінансові компанії, що не вимагають одержання ліцензії Держфінпослуг: 

 • Надання фінансовою компанією послуг фінансового лізингу;
 • Надання фінансовою компанією порук;
 • Надання фінансовою компанією гарантій;
 • Надання фінансовою компанією факторингу;
 • Надання фінансовою компанією позик;
 • Надання фінансовою компанією фінансових кредитів за рахунок власних коштів.

Види фінансових послуг, які фінансові компанії можуть надавати після одержання відповідної ліцензії:

 • Адміністрування фінансових активів для придбання товарів в групах (“покупка товарів у групах“)
 • Залучення фінансовою компанією коштів установників управління майном для фінансування будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю;
 • Надання фінансовою компанією послуг з клірингу;
 • Діяльність фінансової компанії з обміну валют;
 • Переказ грошових коштів фінансовою компанією, яка збирається стати платіжною організацією (у разі переведення нею грошових коштів) або членом внутрішньодержавних платіжних систем, укласти договір про участь або членство з платіжними організаціями міжнародних платіжних систем для здійснення переказу грошових коштів за допомогою цих платіжних систем.

 

Фінансові компанії надають виключно  ті фінансові послуги, які зазначені в додатку до Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи встановленої форми, а також ті, надання яких можливе лише за умови отримання відповідних ліцензій/дозволів органів державної влади, що здійснюють державне регулювання відповідних ринків фінансових послуг.