Лізингові компанії – юридичні особи, які передають право на володіння і користування неспоживчою річчю (предметом лізингу), що визначена індивідуальними ознаками та віднесена відповідно до законодавства до основних фондів, фізичній або юридичній особі (лізингоодержувачу) згідно з договором лізингу.

Лізингові компанії можуть бути використані і спрощувати процес придбання у власність об’єктів комерційної нерухомості за допомогою операції лізингу.
Фінансова послуга з фінансового лізингу (послуга з фінансового лізингу) – операції з фінансовими активами, які полягають в набутті юридичною особою (лізингодавцем) у власність речі у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов, і передачі цієї речі у користування лізингоодержувачу на визначений термін не менше одного року за встановлену плату (лізингові платежі) на підставі договору фінансового лізингу.
Предметом діяльності лізингової компанії можуть бути й інші послуги, які може надавати суб’єкт господарювання відповідно до законодавства України, з урахуванням вимог щодо можливості суміщення фінансових послуг.
Законодавство України не містить обмежень щодо кола юридичних осіб, які можуть здійснювати діяльність з надання послуг фінансового лізингу.
Лізингова компанія за своїм правовим статусом може і не бути фінансовою установою, проте наділена законами та нормативно-правовими актами Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі – Держфінпослуг) правом надавати послуги фінансового лізингу, за умови взяття на облік у Держфінпослуг.