Відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ грошових коштів», переказом коштів є рух певної суми коштів з метою її зарахування на рахунок отримувача або видачі йому у готівковій формі.
Здійснення суб’єктами господарювання переказу коштів і розрахунків за зобов’язаннями, які виникають у процесі економічної діяльності, забезпечується платіжними системами і системами розрахунків.

Платіжна система являє собою платіжну організацію, членів платіжної системи та сукупність відносин, які виникають між ними при проведенні переказу коштів. На Україні мають право функціонувати внутрішньодержавні та міжнародні платіжні системи.

Внутрішньодержавна платіжна система – платіжна система, в якій платіжна організація є резидентом, що здійснює свою діяльність і забезпечує проведення переказу коштів виключно в межах України.
У свою чергу, внутрішньодержавні платіжні системи можуть бути банківськими та небанківськими.
Міжнародна платіжна система – платіжна система, в якій платіжна організація може бути як резидентом, так і нерезидентом і здійснює свою діяльність на території двох і більше країн та забезпечує проведення переказу коштів у межах цієї системи, в тому числі з однієї країни в іншу.

З організаційної точки зору ядром платіжної системи є платіжна організація.
Платіжна організація – юридична особа, яка є власником або правокористувачем товарного та інших знаків, що ідентифікують належність платіжних карток та інших платіжних інструментів до платіжної системи, і яке визначає правила роботи платіжної системи, а також виконує інші функції щодо забезпечення діяльності платіжної системи та несе відповідальність згідно до закону та договору.
Суб’єктами правових відносин, які виникають при здійсненні переказу коштів, є члени та учасники платіжних систем.
Член платіжної системи – юридична особа, яка, на підставі належним чином оформленого права (отриманої ліцензії платіжної системи, укладеного з платіжною організацією платіжної системи договору тощо) надає послуги учасникам платіжної системи щодо проведення переказу коштів за допомогою цієї платіжної системи, і , відповідно до законодавства України, має право надавати такі послуги в межах України.

Членами внутрішньодержавних небанківських платіжних систем (ВНПС) можуть бути:
– банк, що має банківську ліцензію Національного банку України (НБУ),
– небанківська фінансова установа, що має ліцензію Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (Держфінпослуг) на здійснення переказу коштів,
і які уклали договір з платіжною організацією відповідної платіжної системи.

Учасник платіжної системи – юридична або фізична особа – суб’єкт відносин, що виникають при здійсненні переказу коштів, ініційованого за допомогою платіжного інструмента цієї платіжної системи.