Держфінпослуг видає заявнику ліцензію на здійснення переказу грошових коштів у разі виконання таких обов’язкових вимог:

  • Наявності власного капіталу за останній звітний період у розмірі, не менше ніж необхідний на момент внесення інформації про заявника до Реєстру, що підтверджується висновком аудитора, внесеного до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ;
  • Наявності Внутрішніх правил, які відповідають вимогам законодавства України;
  • Спеціального технічного обладнання та програмного забезпечення відповідно до Ліцензійних умов;
  • Відсутності невиконаних рішень Держфінпослуг щодо застосування заходів впливу;
  • Відповідності керівника і головного бухгалтера Професійним вимогам.