На сьогоднішній день загальні засади функціонування платіжних систем в Україні та відносини у сфері переказу коштів регулюються законами України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Про банки і банківську діяльність», «Про фінансові послуги і регулювання ринків фінансових послуг», а також цілим рядом нормативно-правових актів НБУ і Держфінпослуг, основні з яких:

  • Положення про діяльність в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем, затверджене постановою Правління НБУ від 25.09.2007 № 348,
  • Постанова НБУ від 05.03.2008 № 53 «Про регулювання питань здійснення операцій із застосуванням програмно-технічних комплексів самообслуговування»,
  • Ліцензійні умови здійснення переказу коштів небанківськими фінансовими установами, затверджені розпорядженням Держфінпослуг 23.03.2006 № 5523.

Таким чином, функції реєстрації небанківської фінансової установи, видачі ліцензії на здійснення діяльності з переказу коштів, покладені на Держфінпослуг. У той же час Національний банк України здійснює реєстрацію платіжних систем, контроль за їх діяльністю, контроль за дотриманням членами платіжних систем нормативно-правових актів, що регламентують порядок проведення переказу, а також застосовує відповідні заходи впливу, передбачені законодавством України, узгоджує правила роботи платіжної системи, її членів та учасників.

Згідно з чинним законодавством внутрішньодержавна небанківська платіжна система має право здійснювати діяльність, пов’язану із переказом, виключно після її реєстрації в НБУ та отримання дозволу. Отже, якщо небанківська фінансова установа, що має ліцензію Держфінпослуг на переказ коштів, має намір стати платіжною організацією і створити свою платіжну систему, то необхідно отримати дозвіл НБУ на здійснення діяльності, пов’язаної з переказом коштів.

У разі якщо небанківська фінансова установа має намір укласти договір про участь або членство з платіжною організацією міжнародної платіжної системи для здійснення переказу коштів за допомогою цієї платіжної системи, такий договір повинен бути зареєстрований в НБУ до початку здійснення операцій у міжнародній платіжній системі. Варто відзначити, що на момент реєстрації такого договору в НБУ небанківська фінансова установа повинна також мати генеральну ліцензію НБУ на здійснення валютних операцій.