Ліцензування  діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Юридична особа має право здійснювати діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) на всій території України після отримання відповідної ліцензії в органі ліцензування за умови вступу до щонайменше однієї саморегулівної організації в порядку, передбаченому законодавством України.

Компания по управлению активами получает лицензию по представлению саморегулируемой организации профессиональных участников фондового рынка, которая объединяет компании по управлению активами, осуществляющих деятельность по управлению активами институциональных инвесторов (деятельность по управлению активами).