Кредитні установи (небанківські фінансові установи) – фінансові установи, які відповідно до закону мають право за рахунок притягнутих коштів надавати фінансові кредити на свій ризик.

Відповідно до законодавства України, до небанківських кредитних установ відносяться:
  • Ломбарди;
  • Кредитні союзи;
  • Фінансово-кредитні установи з виключним видом діяльності – надання фінансових кредитів за рахунок власних та/або  залучених коштів.
Діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок прямо або опосередковано залучених коштів має право здійснювати на підставі відповідної ліцензії тільки кредитна установа, і така діяльність не може поєднуватися з наданням інших видів фінансових послуг.