Створення кредитної спілки умовно можна розділити на наступні етапи:

1. Реєстрація юридичної особи.

Першим кроком для створення кредитної спілки є установчі збори. Кредитна спілка створюється на підставі рішення установчих зборів.

Чисельність засновників (членів) кредитної спілки не може бути менше ніж 50 осіб, які можуть бути членами кредитної спілки.

На засіданні Установчих зборів засновники кредитної спілки вирішують наступні питання:

  • Приймають рішення про створення кредитної спілки, яке оформляється протоколом і підписується головою та секретарем. За це рішення повинні проголосувати не менше 50 осіб, які беруть участь у зборах;
  • Стверджують статут кредитної спілки і текст угоди про заснування;
  • Обираються органи управління Кредитної спілки;
  • Призначають уповноважених осіб для проведення державної реєстрації кредитної спілки;
  • Вирішують інші питання, пов’язані зі створенням кредитної спілки;
  • Складає реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах (список засновників). Крім ПІБ учасників у реєстрі вказуються основні паспортні дані учасників.

Другий крок – це державна реєстрація кредитної спілки. На цьому етапі кредитна спілка отримує свідоцтво про державну реєстрацію.

Третій крок – це постановка кредитної спілки на облік у податкових органах та реєстрація в фондах.

2. Отримання статусу фінансової установи.

Кредитна спілка має право здійснювати діяльність з надання фінансових послуг, які зазначені в її статуті, у порядку, встановленому для кредитної спілки законодавством, тільки після внесення інформації про нього до Державного реєстру фінансових установ та отримання Свідоцтва. Внесення інформації про кредитні спілки до Державного реєстру фінансових установ здійснює Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг

3. Ліцензування

Слід зазначити, що ліцензуванню підлягають такі види фінансових послуг:

  • Діяльність по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки;
  • Діяльність кредитної спілки з надання кредитів членам кредитної спілки за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.

Переказ кредитною спілкою грошових коштів

Органом ліцензування діяльності кредитних спілок є Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг.

Термін дії ліцензії – три роки, а при повторній видачі ліцензії, якщо до ліцензіата протягом попереднього терміну дії ліцензії не застосовувалися заходи впливу, – 5 років. Якщо до ліцензіата були застосовані заходи впливу, повторно ліцензія видається строком на 3 роки.
Для залучення внесків (вкладів) членів кредітної спілки на депозітні рахунки, використання таких коштів для надання кредитів Їм кредитна спілка зобов’язана отримати ліцензію на здійснення діяльності по залучення внесків (вкладів) членів кредітної спілки на депозитні рахунки.
Для надання фінансових кредитів за рахунок залучення коштів (кредитів банків, коштів іншіх установ та організацій) кредитна спілка зобов’язана отримати ліцензію на здійснення діяльності кредітної спілки з надання фінансових кредитів за рахунок залучення коштів, крім внесків (вкладів) членів кредітної спілки на депозітні рахунки.
Діяльність кредітної спілки з надання фінансових кредитів за рахунок капіталу кредітної спілки, а також коштів об’єднаних кредитних спілок, залучення кредитною спілкою, що є їх членом, та коштів спільніх фінансових фондів асоціацій кредитних спілок, утворення їх членами, не потребує отримання ліцензії.