Щодо організаційно-правової форми:

 • Організаційно-правова форма кредитної спілки повинна бути визначена як – кредитна спілка.

Щодо матеріального, технічного забезпечення та вимоги до приміщення:

 • Програмне забезпечення та спеціальне технічне обладнання кредитних спілок, пов’язане з наданням фінансових послуг, повинні відповідати вимогам контролюючих органів;
 • Кредитний союз повинен мати окреме приміщення з обмеженим доступом та сейф для зберігання грошових коштів і документів, що виключає їх викрадення (пошкодження), необхідні засоби безпеки, включаючи охоронну сигналізацію та / або відповідну охорону, а також мати інше спеціальне технічне обладнання, що відноситься до надання фінансових послуг, перелік і вимоги до якого встановлюються Держфінпослуг.

Щодо статутних документів і внутрішніх документів кредитної спілки:

 • Статут та порядок створення органів управління кредитної спілки повинні відповідати вимогам законодавства, зокрема Закону України “Про кредитні спілки”;
 • Внутрішні положення кредитної спілки повинні відповідати вимогам чинного законодавства.

З метою забезпечення ефективної та безпечної діяльності кредитна спілка протягом трьох місяців з дня державної реєстрації зобов’язана розробиті та затвердиті відповідно до встановлених вимог Такі внутрішні положення:

1. Положення про діяльність органів управління кредітної спілки, а саме:
а) Положення про спостережну раду;
б) Положення про ревізійну комісію;
в) Положення про кредитний комітет;
г) Положення про правління;
г) Положення про інші органи управління (у разі наявності).

2. Положення про ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ (філію, відділення – у разі наявності).

3. Положення про документообіг.

4. Положення про фінансові послуги.

5. Положення про фінансове управління.

Наведень перелік внутрішніх положення не є вичерпним. Кредитна спілка може затверджуваті інші положення, що регулюють окремі аспекти її діяльності відповідно до законодавства та Статуту.

Щодо кваліфікації керівника та головного бухгалтера кредитної спілки

Керівник повинен:

 • Мати повну вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра);
 • Пройти підвищення кваліфікації та скласти екзамен на відповідність знань професійним вимогам за типовою програмою підвищення кваліфікації керівників, складеною за напрямом діяльності фінансової установи та затвердженою Держфінпослуг. Тривалість курсу підвищення кваліфікації повинна бути не менше 72 годин;
 • Мати не менш, ніж 5-річний загальний стаж трудової діяльності, з якого: стаж роботи на керівних посадах не менше одного року, зокрема, не менше одного року на ринках фінансових послуг;
 • Протягом останніх п’яти років не бути керівником, фінансовим директором або головним бухгалтером фінансової установи, визнаної банкрутом, підданої процедурі примусової ліквідації, або до якої було застосовано захід впливу відповідним органом, який здійснює регулювання ринків фінансових послуг, у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації;
 • Не мати непогашеної судимості за умисні злочини, злочини у сфері господарської та службової діяльності, а також не бути позбавленим права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю.

Головний бухгалтер повинен:

 • Мати базову вищу освіту відповідного напряму підготовки  або повну вищу освіту;
 • Пройти підвищення кваліфікації та скласти екзамен на відповідність знань професійним вимогам за типовою програмою підвищення кваліфікації головних бухгалтерів, складеною за напрямом діяльності фінансової установи та затвердженою Держфінпослуг. Тривалість курсу підвищення кваліфікації повинна бути не менше 72 годин;
 • Мати стаж роботи на керівних посадах, пов’язаних з фінансовою або бухгалтерською діяльністю, або стаж роботи на
  ринках фінансових послуг на посадах, пов’язаних з фінансовою або  бухгалтерською діяльністю, – не менше трьох років;
 • Протягом останніх п’яти років не бути керівником, фінансовим директором або головним бухгалтером фінансової установи, визнаної банкрутом, підданої процедурі примусової ліквідації, або до якої було застосовано захід впливу відповідним органом, який здійснює регулювання ринків фінансових послуг, у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації;
 • Не мати непогашеної судимості за умисні злочини, злочини у сфері господарської та службової діяльності, а також не бути позбавленим права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю.