Ломбард – фінансова установа, виключним видом діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів, під заставу майна на визначений строк і під процент та надання супутніх  послуг ломбарду.
Залучені кошти ломбарду – це кошти, отримані на зворотній основі від фізичних осіб – учасників ломбарду, юридичних осіб, та кошти, отримані від кредитних установ за кредитними договорами.

До фінансових послуг ломбарду належать:

 • надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;
 • надання фінансових кредитів за рахунок притягнутих коштів.

Діяльність ломбардів з надання послуг фінансового кредиту не може сполучатися з наданням інших видів фінансових послуг.

Супутні послуги ломбарду – послуги, які є передумовою надання фінансового кредиту або випливають з його надання.

До супутніх послуг ломбарду, якщо інше не встановлено законом, належать:

 • оцінка  заставленого  майна  відповідно  до  чинного законодавства та/або умов договору;
 • надання  посередницьких послуг зі страхування предмета застави на підставі агентського договору зі страховою компанією;
 • реалізація  заставленого  майна  відповідно до чинного законодавства та/або умов договору.

Діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів підлягає ліцензуванню згідно із законодавством.

Особливості повного товариства ломбарду:

 • Найменування повинне містити прізвища або найменування (юр.осіб) учасників товариства; у найменуванні повинне бути прописане „ломбард” (Наприклад: Повне товариство „ломбард Іванов А.П., Петров А. Б.”) також ломбард може (якщо прописано в установчому договорі) використовувати скорочену назву (Наприклад: ПП „ломбард Іванов А.П., Петров А. Б.”)
 • Повне товариство здійснює свою діяльність на підставі установчого договору.
 • Всі учасники ломбарду займаються спільною підприємницькою діяльністю й несуть солідарну відповідальність по зобов’язаннях суспільства всім своїм майном.
 • Ломбард надає фінансові послуги – операції з фінансовими активами, які здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок або за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством – і за рахунок притягнутих від інших осіб фінансових активів, з метою одержання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів (п.п.5 п.1 ст.1 Закону № 2664).
 • Вид фінансових послуг ломбарду – надання коштів взаем на умовах фінансового кредиту (п.п.6 п.1 ст.4 Закону № 2664).
 • Ломбард має статус установи після внесення запису про нього у відповідний державний реєстр фінансових установ (п.1 ст.7 Закону № 2664).

Основні моменти, що вимагають уваги:

 • ломбард надає фінансові послуги – операції з фінансовими активами, які здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок або за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, – і за рахунок притягнутих від інших осіб фінансових активів, з метою одержання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів (п.п.5 п.1 ст.1 Закону № 2664);конкретний вид фінансових послуг, що здійснюється ломбардом, – надання коштів у позичку, у тому числі на умовах фінансового кредиту (п.п.6 п.1 ст.4 Закону № 2664);
 • ломбард здобуває статус установи після внесення запису про нього у відповідний державний реєстр фінансових установ (п.1 ст.7 Закону № 2664);
 • при створенні ломбарду або у випадку збільшення розміру зареєстрованого статутного (пайового) капіталу, статутний (пайовий) капітал повинен бути оплачений у грошовій формі й розміщений на банківських рахунках комерційних банків, які є юридичними особами по законодавству України, якщо інше не передбачене законами України з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг (п.2 ст.9 Закону № 2664);
 • спеціальний державний уповноважений орган Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг здійснює державне регулювання, (нагляд за діяльністю фінансових ломбардів), проводить їхні перевірки й інспекції (розділ V Закону № 2664).