Ліцензія видається на здійснення окремого виду страхування й дає одночасно право на проведення перестрахування по цьому виду страхування. Страховик (перестрахувальник) України має право приймати ризики в перестрахування тільки по тим видам добровільного й обов’язкового страхування, на проведення яких він одержав ліцензію.

Ліцензія на конкретний вид обов’язкового страхування видається, якщо страховик має досвід здійснення добровільного страхування не менш двох років, якщо інше не передбачено законодавством (під «досвідом не менш двох років» слід розуміти наявність протягом усього зазначеного періоду діючої ліцензії й діючих договорів страхування).
Для одержання ліцензії страхова компанія подає в Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг заяву про видачу ліцензії разом з усіма необхідними документами, повний список яких визначений у Ліцензійних умовах на здійснення страхової діяльності.
Ліцензії на здійснення страхової діяльності є безстроковими.

Страховик повинен розмістити отриману ліцензію на видимому місці за своїм місцезнаходженням.