Строки прийняття рішення про внесення до Реєстру

За відсутності підстав для залишення заяви про внесення інформації до Реєстру без розгляду Держфінпослуг не  пізніше 30 календарних днів з дати її надходження приймає рішення про
внесення інформації про заявника до Реєстру,  яке  підлягає подальшому схваленню Держфінпослуг як колегіальним органом, або про відмову в унесенні інформації про заявника до Реєстру.

Строки прийняття рішення про видачу ліцензії

Держфінпослуг приймає рішення про видачу ліцензії або про  відмову в її видачі в строк не пізніше ніж 30 календарних днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до неї.
У  разі  прийняття  рішення про видачу ліцензії Держфінпослуг оформляє ліцензію та копії протягом п’яти робочих днів з дати надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.

Вартість ліцензій

Плата за видачу ліцензій на провадження фінансової послуги сплачується одноразово за весь строк дії  ліцензії  відповідно до розрахунку розміру плати за кожний рік користування ліцензією на провадження певного виду фінансових послуг. Розмір плати за видачу ліцензії встановлюється згідно з додатком до розпорядження Держфінпослуг від 29 грудня 2003 р. N 188.