Дана практика в ЮФ «Центр правового консалтингу» складається з трьох основних блоків:

– Фінансове консультування;
– Податкове консультування;
– Податкові спори.

Наші фахівці мають значний досвід з консультування різних учасників фінансового ринку: банків, страхових компаній, кредитних спілок, компаній з управління активами та інститутів спільного інвестування, пенсійних фондів, і т.д.

Практика фінансового консультування включає в себе надання наступних послуг:
– Створення, державна реєстрація та ліцензування фінансових установ (банків, страхових компаній, фінансових компаній, компаній з управління активами і т.д.);
– Консультування та супровід операцій з векселями, кредитними ресурсами, банківськими і договірними гарантіями, розрахунків між суб’єктами господарської діяльності із застосуванням акредитивів, ескроу-рахунків та інших механізмів;
– Консультації з питань обігу валютних цінностей на території України та за її межами, положень про валютне регулювання і т.д;
– Консультування з питань взаємовідносин з регулятором на ринку фінансових послуг.

Практика податкового консультування включає в себе надання наступних послуг:
– Податкове планування поточної господарської діяльності платників податків або податкових наслідків від окремих господарських операцій платників податків, нерезидентів і т.д., вироблення оптимальних з точки зору податкового навантаження господарських операцій і надання їм належних правових конструкцій;
– Підготовку правових висновків з питань оподаткування;
– Проведення податкового «due diligence» при супроводі процесів злиття та поглинання бізнес структур в ході проведення «legal due diligence», розробку структури угод і вибір оптимального шляху придбання активів з точки зору наявності розумної податкового навантаження та максимальної правового захисту інтересів клієнта;
– Податкове консультування в питаннях реорганізації суб’єктів господарювання;
– Податкове консультування фізичних осіб.

Практика податкових спорів включає в себе надання наступних послуг:
– Розробка правової позиції в суперечках з податковими органами, підбір судової практики;
– Підготовка, подача скарг в рамках адміністративного оскарження рішень податкових органів та представлення інтересів в податкових органах в рамках зазначеної процедури;
– Підготовка, подання позовів в адміністративні суди, представлення інтересів у податкових спорах в адміністративних судах.

ЮФ «Центр правового консалтингу» допоможе Вам вирішити всі проблемні питання, пов’язані з оподаткуванням бізнесу. 


Ви дбаєте про свій бізнес?

Послуга податкового консультанта. Адвокатське супроводження з податкових питаннь