Наша юридична фірма надає послуги клієнтам, що планують працювати або вже працюють на ринках фінансових послуг, зокрема:

  1. Послуги зі створення фінансових компаній (фінансових установ), що планують займатися наданням наступних фінансових послуг:

залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;

надання послуг з фінансового лізингу;

надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;

надання гарантій та поручительств;

надання послуг з факторингу;

управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”;

довірче управління фінансовими активами.

Процедура створення фінансової компанії, за звичай, складається з трьох етапів:

і) підготовка статуту фінансової компанії, інших обов’язкових документів та подання їх на державну реєстрацію фінансової компанії як юридичної особи.

На цьому етапі також вирішуються питання, яким чином засновник сформує статутний капітал фінансової компанії відповідно до вимог законодавства;

іі)  підготовка пакету документів для подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі – Нацкомфінпослуг) для внесення фінансової компанії до реєстру фінансових установ.

Відповідно до вимог законодавства документи до Нацкомфінпослуг повинні бути подані протягом 30 календарних днів з дня державної реєстрації фінансової компанії як юридичної особи.

На цьому етапі також фінансову компанію ставлять на облік у Державній службі фінансового моніторингу України;

ііі) підготовка пакету документів для подання до Нацкомфінпослуг для отримання фінансовою компанією відповідної ліцензії на право надання обраних нею видів фінансових послуг.

  1. Розроблення пакетів документів, що є обов’язковими для фінансових компаній, як суб’єктів фінансового моніторингу.

Як правило, у фінансової компанії повинно бути розроблено та затверджено близько 15 обов’язкових документів, пов’язаних із фінансовим моніторингом.

  1. Розроблення внутрішніх типових документів, необхідних для роботи фінансових компаній.

Це типові договори, правила, накази та інші розпорядчі документи.

  1. Розробка юридичних схем та моделей роботи, у яких фінансові компанії використовуються, як один із елементів у структурованих бізнес-операціях, відповідно до потреб клієнта.
  2. Надання юридичних консультацій із питань, що стосуються діяльності фінансових компаній та їх оподаткування.
  3. Оскарження рішень Нацкомфінпослуг за адміністративною чи судовою процедурою.
  4. Юридичний та податковий аудит (дьюділідженс) діючих фінансових компаній.

ІНШІ ПОСЛУГИ ЮФ “Центр правового консалтингу”