Вопрос об освобождении от НДС услуг по ремонту и техническому обслуживанию офисной и электронно-вычислительной техники - сpk.ua
Центр правового консалтинга
Open/Close Menu Юридическая фирма ЦПК Киев
Интернет портал издания “Бизнес” www.business.ua

Вопрос об освобождении от НДС услуг по ремонту и техническому обслуживанию офисной и электронно-вычислительной техники

«Статьи 196, 186.3 “в” раздела V Налогового кодекса освобождают от НДС услуги по информатизации. В КВЭД к «діяльності у сфері інформатизації» относятся 72.50.1 и 72.50.2 “Ремонт и техническое обслуживание офисной и электронно-вычислительной техники». Значит ли, что они тоже освобождены от НДС

Артур Нонко
управляющий партнер
Юридическая фирма «Центр правового консалтинга»

Згідно з абзацом «в» пункту 186.3 статті 186 та підпункту 196.1.14. пункту 196.1. статті 196 Податкового кодексу України, не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість операції з постачання наступних послуг у сфері інформатизації: з розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення, з оброблення даних та надання консультацій з питань інформатизації, надання інформації та інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з використанням комп’ютерних систем.

Відповідно до «Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2005», затвердженої наказом Держкомстату від 26.12.2005 р., № 375, зазначені вище господарські операції у сфері інформатизації відповідають наступним кодам КВЕД:

Таким чином, операції з постачання послуг у сфері інформатизації, передбачені абзацом «в» пункту 186.3 статті 186 Податкового кодексу України, відповідають кодам КВЕД 72.1 – 72.4, 72.6 відповідно до «Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2005».

Такий вид діяльності, як ремонт і технічне обслуговування офісної та електронно-обчислювальної техніки, відповідає коду КВЕД 72.5.

Отже, на наш погляд, відсутні правові підстави для застосування положень абзацу «в» пункту 186.3 статті 186 та підпункту 196.1.14. пункту 196.1. статті 196 Податкового кодексу України у випадках, коли йдеться про господарські операції з постачання послуг ремонту і технічного обслуговування офісної та електронно-обчислювальної техніки.

ООО "Центр правового консалтинга". ® ЦПК. 2005-2019. Все исключительные права на весь материал, размещенный на сайте, принадлежат ООО " Центр правового консалтинга ". Размещение материалов сайта на других площадках допускается исключительно при указании прямой видимой ссылки на первоисточник.

Pacta Sunt Servanda