Преступления в сфере хозяйственной деятельности: взгляд адвоката - сpk.ua
Центр правового консалтинга
Open/Close Menu Юридическая фирма ЦПК Киев

Преступления в сфере хозяйственной деятельности: взгляд адвоката

Комментарий подается языком оригинала

«Юридическая Газета» №35 от 31 августа 2010 года

Василий Андросюк — адвокат, партнер ЮФ «Центр правового консалтинга»

Висвітлюючи проблеми про пом’якшення запобіжних заходів для обвинувачених у вчиненні економічних злочинів автори статті цілком своєчасно піднімають проблеми, які виникають при розслідуванні злочинів в сфері економічної діяльності. Надто жорстока політика держави в запобіганні скоєння економічних злочинівшляхом посилення репресивних методів призводить до збільшення цих злочинів. Недосконалість тактики і методики розслідування даної категорії справ, низькийрівень підготовки оперативно-слідчих кадрів призводить до малої ефективностірозслідуваних кримінальних справ. Надто великий обсяг роботи по справі не даєможливості якісно працювати з обвинуваченим, який знаходиться під вартою. Давно назріла необхідність вдосконалити застосування мір запобіжних заходів — таких як утримання під вартою та застава.

Автори вірно роблять акцент на реформи в кримінально-процесуальномузаконодавстві Росії щодо обмежень застосування арешту при розслідуванніекономічних злочинів, та частішого застосування застави.
У КПК України ст. 154-1 передбачає таку міру запобіжного заходу як застава. Із змісту цієї статті випливає, що «розмір застави не може бути меншим розміруцивільного позову, обґрунтованого достатніми доказами».
На початку досудового слідства, коли вирішується питання про обрання міризапобіжного заходу, ще неможливо встановити обґрунтований позов. Пред’являєтьсятільки обвинувачення, розмір шкоди в якому вказується як правило з акту перевірки, або акту документальної ревізії. Ці суми трактуються як розмір позовних вимог. І досудове слідство пропонує ці суми як розмір застави.
Оскільки ці суми визначаються сотнями тисяч або навіть мільйонами то особа, відносно якої порушена кримінальна справа та вирішується питання про мірузапобіжного заходу практично неспроможна внести таку суму.
Не можна не погодитись з авторами щодо їх пропозицій відносно встановленнямаксимальної межі застави при вчиненні економічних злочинів, та зменшеннякількості статей за які можна застосувати утримання під вартою, перейнявши досвідсусідньої Росії.
Висвітлюючи питання про розслідування економічних злочинів та обраннязапобіжних заходів не слід забувати про те, що не всі справи, які порушуютьсямають судову перспективу та досягають своєї мети виховного характеру.

ООО "Центр правового консалтинга". ® ЦПК. 2005-2019. Все исключительные права на весь материал, размещенный на сайте, принадлежат ООО " Центр правового консалтинга ". Размещение материалов сайта на других площадках допускается исключительно при указании прямой видимой ссылки на первоисточник.

Pacta Sunt Servanda