Налогообложение доходов от деятельности в сфере права.
Центр правового консалтинга
Open/Close Menu Юридическая фирма ЦПК Киев

Налогообложение доходов от деятельности в сфере права. Аспекты определения оптимальной модели построения структуры расходов

 “Юридическая газета” №1-2 от 18 января 2011 года.

Артур Нонко к.ю.н., управляющий партнер ЮФ “Центр правового консалтинга”

Сергей Костюк директор АФ “Компания “Украудит”

Текст статьи подается языком оригинала

У продовження тематики, піднятої у № 51-52 (267) Юридичної газети від 21.12.2010 року, з метою визначення оптимальної моделі побудови структури видатків юридичної фірми з метою мінімізації фіскального навантаження на її доходи та доходи партнерів (за умови набрання чинності усіма розділами Податкового кодексу України та скасування спрощеної системи оподаткування для приватних підприємців, що надають послуги у сфері права), ми провели відповідні розрахунки, що наведені у таблиці № 1.
При цьому ми виходили з показників середньостатистичної юридичної фірми, зокрема, з того, що:
– дохід (виручка) від надання юридичних послуг (за квартал) становить 1 млн. грн.;
– базові постійні витрати на діяльність юридичної фірми (за квартал) становлять 500 тис. грн.;
– діяльність здійснюється на постійній основі (кілька кварталів поспіль), доходи розподіляють рівномірно по місяцях;
– в одному випадку базові постійні витрати на діяльність адвоката (за квартал) становлять 200 тис. грн. (оскільки відсутні витрати на фонд заробітної плати);
– в іншому випадку базові постійні витрати на діяльність адвоката (за квартал) взагалі відсутні.
Розглянемо випадки, коли доходи юридичної фірми будуть виплачуватися:
– через сплату дивідендів;
– через виплату високої заробітної плати;
– через використання послуг самозайнятих осіб у галузі права: приватних підприємців, які перебувають на загальній системі оподаткування, та адвокатів, які провадять незалежну професійну діяльність.
А також окремо проаналізуємо ситуацію, коли партнери відмовляються від діяльності через юридичну фірму й починають працювати безпосередньо у якості адвокатів, які провадять незалежну професійну діяльність.
У наведених розрахунках під термінами «податки» та «податкове навантаження» розуміються податки, визначені податковим кодексом України та внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Якщо звести показники Таблиці № 1 та визначити їх у відсотках доходу (виручки) від надання юридичних послуг (за квартал), ми отримаємо можливість визначити умовний розмір загального податкового навантаження та розмір чистого доходу фізичної особи (наприклад, партнера юридичної фірми) після оподаткування, й відповідно їх порівняти за кожною із моделей (див. Таблицю № 2):

 

 

Аналіз умовних показників Таблиць № 1 та № 2 дає підстави стверджувати, що в умовах дії нового податкового законодавства спосіб виплати доходів юридичною фірмою не має істотного впливу на податкове навантаження. При роботі адвоката безпосередньо з замовником, без участі юридичної фірми, податкове навантаження буде максимальним, однак зважаючи на порівняно меншу суму базових постійних витрат, та відповідно більшу базу оподаткування відсоток чистого доходу фізичної особи в цьому випадку є найбільшим. Якщо розмір базових постійних витрат зменшуватиметься, а доходи будуть виплачуватися через підвищену заробітну плату або через оплату послуг приватних підприємців, які перебувають на загальній системі оподаткування, або адвокатів, які провадять незалежну професійну діяльність, то процент податкового навантаження буде підвищуватися, проте збільшуватиметься й розмір чистого доходу, оскільки збільшуватиметься відповідно й база оподаткування.
У даному прикладі варіант виплати доходу у вигляді дивідендів для юридичної фірми є більш витратним, ніж у інших випадках. Однак уся справа у розмірі доходів. У разі, коли суми таких доходів будуть близькими до максимальної величини бази нарахування єдиного соціального внеску (15 прожиткових мінімумів працездатних осіб – сьогодні 14115,00 гривень), ефективність цього варіанту буде значно вищою за рахунок того, що доходи у вигляді дивідендів не є базою для нарахування єдиного соціального внеску.
Зрозуміло, що такі розрахунки є дещо умовними, й у кожної юридичної фірми є свої особливості формування структури витрат як мінімум. Проте приведений вище аналіз свідчить про те, що Податковий кодекс України може у цілому сприяти вирівнюванню податкового навантаження на доходи від діяльності у сфері права незалежно від обраного режиму оподаткування та видів здійснення юридичної практики.

ООО "Центр правового консалтинга". ® ЦПК. 2005-2019. Все исключительные права на весь материал, размещенный на сайте, принадлежат ООО " Центр правового консалтинга ". Размещение материалов сайта на других площадках допускается исключительно при указании прямой видимой ссылки на первоисточник.

Pacta Sunt Servanda