Актуальный документ. О выдаче постановления суда. Коментарий - сpk.ua
Центр правового консалтинга
Open/Close Menu Юридическая фирма ЦПК Киев

Актуальный документ. О выдаче постановления суда. Коментарий

“Юридическая практика” №46 от 16 ноября 2010 года

«9» листопада 2010 р.                                                                                                                    До Одеського апеляційний господарський суд
пр. Шевченка, 29, м. Одеса, 65119

Закритого акціонерного товариства «К.»
вул. Кипенка, 15, м. Біляївка, Одеська область, 67600
тел.: (04852) 2-15-60

Суддя-доповідач — Климчук Д.Н.

справа № 12/35

ЗАЯВА

27 жовтня 2010 року Одеський апеляційний господарський суд прийняв постанову за наслідками перегляду в апеляційному порядку рішення Господарського суду Одеської області від 7 вересня 2010 року за позовом Закритого акціонерного товариства «К.» до Товариства з обмеженою відповідальністю «З.» — про стягнення 102 560 грн 17 коп. У судовому засіданні було проголошено вступну і резолютивну частини постанови, а сторонам по справі повідомлено, що постанова буде виготовлена і направлена сторонам в установлені Господарським процесуальним кодексом України строки.
Відповідно до частини 2 статті 105 Господарського процесуального кодексу України постанова апеляційного господарського суду набирає законної сили з дня її прийняття. А частина 3 зазначеної статті зазначає, що постанова надсилається сторонам у справі в триденний строк з дня її прийняття.
Відповідно до пункту 4.1.2 Нормативів і нормативних строків пересилання поштових відправлень та поштових переказів, затверджених наказом №1149 Міністерства транспорту та зв’язку України від 12 грудня 2007 року, строк доставки поштової кореспонденції в межах області складає 3 дні без врахування дня відправлення та вихідних днів.
З дня оголошення вступної і резолютивної частини постанови пройшло вже 12 днів. Проте, на день подання цієї заяви позивачем по справі так не отримано постанови.
Варто зазначити, що відповідно до статті 110 Господарського процесуального кодексу України касаційна скарга може бути подана протягом двадцяти днів з дня набрання рішенням місцевого господарського суду чи постановою апеляційного господарського суду законної сили.
Враховуючи вищевикладене просимо видати постанову Одеського апеляційного господарського суду від 27 жовтня 2010 року по справі №12/35 за позовом Закритого акціонерного товариства «К.» до Товариства з обмеженою відповідальністю «З.» — про стягнення 102 560 грн 17 коп.
Представник

Закритого акціонерного товариства «К.»

що діє на підставі довіреності                                                                                       Ф.Б. Мурський

Документ составлен редакцией “Юридическая практика”

Комментарий: Валентин Кучерявый, юрист ЮФ “Центр правового консалтинга”

В соответствии с ч. 1 ст. 4-5 ХПК Украины хозяйственные суды осуществляют правосудие путем принятия обязательных к исполнению на всей территории Украины решений, постановлений.
Предписаниями ч. 1 ст. 105 ХПК Украины установлено, что по результатам рассмотрения апелляционной жалобы апелляционный хозяйственный суд принимает постановление.
Постановление направляется сторонам по делу в трехдневный срок со дня его принятия (ч. 4 ст. 105 ХПК Украины).
Исходя из содержания ч. 5 ст. 105 ХПК Украины, постановление апелляционной инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке.
Ст. 110 ХПК Украины установлено, что кассационная жалоба может быть подана в течение двадцати дней со дня вступления решения местного хозяйственного суда или постановлением апелляционного хозяйственного суда в законную силу
Из содержания представленного для комментария заявления, следует, что оно было подано в порядке ч. 4 ст. 105 ХПК Украины, по причине не получения истцом копии постановления Одесского апелляционного хозяйственного суда в сроки, установленные процессуальным законом.
Учитывая отсутствие в ХПК Украины требований к форме и содержанию заявления о выдаче решения (постановления), считаем, что заявление о выдаче копии постановления Одесского апелляционного хозяйственного суда от 27.10.2010 г. по делу №12/35 подлежит удовлетворению.

ООО "Центр правового консалтинга". ® ЦПК. 2005-2019. Все исключительные права на весь материал, размещенный на сайте, принадлежат ООО " Центр правового консалтинга ". Размещение материалов сайта на других площадках допускается исключительно при указании прямой видимой ссылки на первоисточник.

Pacta Sunt Servanda