Вдосконалення законодавства України про КІФи - сpk.ua
Центр правового консалтингу
Open/Close Menu Юридическая фирма ЦПК Киев

Вдосконалення законодавства України про КІФи

“Юридична газета” № 17 від 26 квітня 2011 року.

Тетяна Піддубна – директор департаменту з пританнь реєстрації фінансових установ ЮФ “Центр правового консалтингу”

Недосконалість правового поля, в якому змушені працювати корпоративні інвестиційні фонди (далі – КІФ), створює перешкоди у розвитку цього інституту спільного інвестування, що, в свою чергу, зменшує економічний ефект, який очікується від їх діяльності. Залучення інвестиційних ресурсів в умовах фінансової кризи є достатньо актуальною проблемою. І саме держава на законодавчому рівні має забезпечити прозорість діяльності зі спільного інвестування, та гарантувати інвесторам максимальну захищеність їх грошових коштів.
Автор статті висвітив основні проблеми, які виникають у практичній діяльності КІФ при застосуванні норм чинного законодавства. Ці питання дійсно потребують законодавчого врегулювання.
В свою чергу, хочу звернути увагу саме на перше питання, яке стосується форми, в якій має створюватись КІФ, та який тип акціонерного товариства обрати існуючим КІФ. Адже згідно зі статтею 7 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» (далі – Закон Про ІСІ) КІФ створюється у формі відкритого акціонерного товариства. Відповідно до статті 8 цього ж закону КІФ створюється відповідно до законодавства з питань діяльності акціонерних товариств з урахуванням особливостей, встановлених Законом Про ІСІ.
В той же час згідно з пунктом 2 розділу ХVІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон Про АТ) 30 квітня 2011 року втрачають чинність статті 1-49 Закону України «Про господарські товариства» у частині, що стосується акціонерних товариств. До цього часу також мають бути приведені у відповідність статути та внутрішні положення акціонерних товариств, створених до набрання чинності зазначеним законом.
Оскільки вирішення цих питань стосується не тільки КІФ, але й усіх існуючих акціонерних товариств, за останні місяці відбулися деякі зміни на законодавчому рівні. А саме, Верховною Радою України був прийнятий Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств» від 03.02.2011 №2994-VІ. Яким частково вирішена проблема зменшення невиробничих витрат при переоформленні акціонерними товариствами документів дозвільного характеру під час приведення у відповідність своєї діяльності.
Але найбільш суттєві зміни пов’язані з прийняттям 8 квітня 2011 року Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» та інших законодавчих актів України» (щодо відновлення на законодавчому рівні назви відкрите акціонерне товариство). На сьогоднійшній день він готується на підпис Президенту.  Цим законом передбачено зміни до Закону про АТ, Цивільного кодексу та Закону «Про цінні папери та фондовий ринок», згідно з якими акціонерне товариство  в назві типу товариства замість словосполучення «публічне акціонерне товариство» вправі використовувати словосполучення «відкрите акціонерне товариство».
Таким чином, після набуття чинності вищевказаним законом поняття відкриті акціонерні товариства та публічні акціонерні товариства ототожнюються. Безумовно це не вирішує всіх проблем, які виникають у діяльності корпоративних інвестиційних фондів, проте прийняття цих змін має зняти питання відносно того, чи є відкрите акціонерне товариство публічним.

ООО "Центр правового консалтинга". ® ЦПК. 2005-2019. Все исключительные права на весь материал, размещенный на сайте, принадлежат ООО " Центр правового консалтинга ". Размещение материалов сайта на других площадках допускается исключительно при указании прямой видимой ссылки на первоисточник.

Pacta Sunt Servanda