Стабільний та успішний розвиток бізнесу компанії безпосередньо залежить від ефективно вибудуваної структури персоналу і неможливий без грамотного правового оформлення трудових і організаційних відносин. Саме тому питання, пов’язані з трудовими ресурсами, вимагають особливої ​​уваги і є актуальними на будь-якому етапі розвитку компанії.

Ефективні юридичні механізми, які регулюють взаємовідносини між компанією та її співробітниками, дозволяють компанії мінімізувати існуючі правові ризики і забезпечують надійність і успішність бізнесу.

Послуги, що надаються юристами-практиками, відповідають найвищим стандартам якості, при цьому гнучка цінова політика дозволяє формувати цінові рішення, оптимальні для наших клієнтів.


Комплаенс політика і загальні питання трудових правовідносин:


 • Розробка правил комплаенс в трудових відносинах, зокрема трудових договорів, внутрішніх документів компаній, що регулюють трудові та організаційні відносини, а також доопрацювання і адаптація міжнародних кадрових документів (політик, кодексів поведінки, комплаенс програм, посадових інструкцій комплаенс-контролерів і т.п.) для застосування на локальному рівні.
 • Підготовка правових висновків з питань притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності.
 • Розробка оптимальних рішень при припиненні трудових відносин з найменшими ризиками для клієнта.
 • Консультування з загальних питань охорони праці (розробка локальних актів в сфері охорони праці, облік нещасних випадків на виробництві, атестація робочих місць за умовами праці та ін.).
 • Консультування з усіх питань квотування робочих місць для інвалідів, молодих фахівців та інших категорій працівників.
 • Консультування з питань, пов’язаних із здійсненням трудової діяльності в Україні іноземними громадянами, включаючи податкові аспекти.
 • Дотримання процедури звільнення працівників при ліквідації, скороченні, реорганізації, банкрутстві підприємства. ⇒дізнатися більше про “Ліквідацію підприємства”
 • Виплати при звільненні, ліквідації, реорганізації, банкрутстві підприємства.

Трудові спори


 • Всебічна правова підтримка у вирішенні індивідуальних та колективних трудових спорів.
 • Проведення переговорів з працівниками.
 • Допомога в складанні процесуальних документів.
 • Захист інтересів клієнта в суді ⇒дізнатися більше про послугу “Представництво в судах та послуги адвокатів”
 • Відновлення на роботі.
 • Витребування компенсації в зв’язку з невиплатою або несвоєчасно виплатою заробітної плати.

Представництво інтересів клієнтів у відносинах з державними органамиІноземні співробітники і міграційне законодавство


 • Консультування з усіх питань, пов’язаних з легалізацією іноземних працівників на території України (супровід необхідних процедур і узгоджень, включаючи отримання дозволів на роботу, в тому числі для висококваліфікованих фахівців, дозволів на найм робочої сили).
 • Правова допомога у виборі оптимального способу оформлення співробітників, в тому числі іноземних громадян. • Питання оформлення трудових правовідносин при наданні архітектурних і дизайнерських послуг