Протягом багатьох років юридична фірма «Центр правового консалтингу» надає юридичні послуги в сфері договірного права і зовнішньоекономічної діяльності.


Хто наші клієнти?


Ця юридична практика має застосування для широкого кола клієнтів (суб’єктів господарювання), а саме:

  • господарських товариств різних організаційно-правових форм;
  • приватних підприємств;
  • фізичних осіб-підприємців;
  • представництв нерезидентів в Україні в процесі їх ділової активності;
  • фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) в повсякденних приватноправових відносинах.

Чим ми можемо бути корисні

і які послуги ми надаємо?


У цій сфері юридична фірма «Центр правового консалтингу» може оперативно допомогти у вирішенні наступних завдань, зокрема:

1) надаємо консультаційну допомогу у виборі оптимальної правової конструкції при юридичному оформленні договірних правовідносин між сторонами; ⇒також докладніше про послугу “Виведення бізнесу з тіні – розробка легальних моделей ведення бізнесу” написано тут

2) складаємо цивільно-правові договори, в тому числі, але не виключно: договір оренди, поставки, купівлі-продажу, підряду, комісії, доручення, надання послуг, факторингу, іпотеки (застави), кредиту (позики) та інші; ⇒більше про послугу “Кредитні правовідносини (іпотека, ФГВФО)” тут

3) аналізуємо проекти договорів, запропонованих контрагентами, редагуємо їх та/або надаємо аналіз умов таких договорів;

4) супроводжуємо процес укладення договорів, а саме: здійснюємо перевірку повноважень представників сторін на укладення угод; надаємо консультаційну підтримку при узгодженні умов угод на переговорах сторін та інше; ⇒дізнайтеся більше про послугу “M&A/придбання бізнесу та структурування угод”

5) розробляємо структуру угоди з використанням забезпечувального механізму з укладенням договору ескроу-рахунка:

  • підбираємо банк, який супроводить зазначену операцію, і погоджуємо з таким банком всі істотні умови і, власне, проект договору рахунку умовного зберігання (ескроу);
  • визначаємо і погоджуємо з зацікавленими сторонами перелік документів для списання коштів з ескроу-рахунка;
  • складаємо цивільно-правовий договір, в якому передбачений механізм розрахунків з використанням рахунку-ескроу; ⇒дізнатися більше про використання рахунку ескроу

6) складаємо зовнішньоекономічні контракти, супроводжуємо зовнішньоекономічну діяльність і консультуємо з питань валютного регулювання та контролю.


Чому вигідно з нами співпрацювати?


Практика договірного права в юридичній фірмі «Центр правового консалтингу» є однією з основних і діє з моменту створення юридичної фірми. У зв’язку з цим нашими юристами отримано значний практичний досвід в цій сфері. У нашій особі клієнт отримує грамотного і відповідального зовнішнього консультанта, який знає специфіку договірної роботи та вміє оперативно і якісно вирішувати поставлені завдання.

⇒Дізнатися більше про послугу “Комплаєнс та трудові відносини. Дозволи на працевлаштування в Україні”.