Наша юридична фірма надає послуги клієнтам, які планують працювати або вже працюють на ринках фінансових послуг, зокрема:

1. Послуги по створенню фінансових компаній (фінансових установ), які планують займатися наданням наступних фінансових послуг:

  • залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;
  • надання послуг з фінансового лізингу;
  • надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
  • надання гарантій та поручительств;
  • надання послуг з факторингу;
  • управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”;
  • довірче управління фінансовими активами.

Процедура створення фінансової компанії, зазвичай, складається з трьох етапів:

1) підготовка статуту фінансової компанії, інших обов’язкових документів і подання їх на державну реєстрацію фінансової компанії як юридичної особи.

На цьому етапі також вирішуються питання, яким чином засновник сформує статутний капітал фінансової компанії відповідно до вимог законодавства;

2) підготовка пакету документів для подачі до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі – Нацкомфінпослуг) для внесення фінансової компанії до реєстру фінансових установ.

Відповідно до вимог законодавства документи в Нацкомфінпослуг повинні бути представлені протягом 30 календарних днів з дня державної реєстрації фінансової компанії як юридичної особи.

На цьому етапі також фінансову компанію ставлять на облік в Державній службі фінансового моніторингу України;

3) підготовка пакету документів для подачі в Нацкомфінпослуг для отримання фінансовою компанією відповідної ліцензії на право надання обраних нею видів фінансових послуг.

2. Розробка пакетів документів, які є обов’язковими для фінансових компаній, як суб’єктів фінансового моніторингу.

Як правило, у фінансовій компанії має бути розроблено та затверджено близько 15 обов’язкових документів, пов’язаних з фінансовим моніторингом.

3. Розробка внутрішніх типових документів, необхідних для роботи фінансових компаній.

Це типові договори, правила, накази та інші розпорядчі документи.

4. Розробка юридичних схем і моделей роботи, в яких фінансові компанії використовуються як один з елементів в структурованих бізнес-операціях відповідно до потреб клієнта.

5. Надання юридичних консультацій з питань, що стосуються діяльності фінансових компаній і їх оподаткування.

6. Оскарження рішень Нацкомфінпослуг по адміністративній або судовій процедурам.

7. Юридичний і податковий аудит (дьюділідженс) діючих фінансових компаній.