Багаторічний досвід успішної діяльності ЮФ «Центр правового консалтингу» на ринку юридичних послуг і наявність тривалих ділових відносин з низкою публічних клієнтів гарантує високий рівень якості послуг, що надаються нашою фірмою.

Досвід і кваліфікація партнерів і співробітників ЮФ «Центр правового консалтингу» дозволяє успішно і швидко вирішувати завдання, які щодня виникають під час діяльності суб’єктів господарювання.


КОМУ ЦІКАВА НАША ПОСЛУГА?Наша компанія пропонує

комплекс послуг із супроводу виходу бізнес-структур на український ринок,

які включають в себе всі етапи від створення компанії на території України і до фактичного початку діяльності.


Організаційні питання в переговорах зі створення бізнесу в Україні:

 1. Проведення попередніх переговорів і зустрічей.
 2. Організація візиту представників бізнесу в Україні.
 3. Безпосередня участь українського юриста в переговорах і зустрічах.
 4. Надання конференц-залу для організації зустрічей сторони іноземного інвестора і української сторони з обов’язковою участю юриста і ключових фахівців з бухгалтерського та податкового обліку.

Створення компанії та її бізнес-структури:

1. Державна реєстрація нового підприємства:

 • визначення найменування, місцезнаходження, розміру статутного фонду, розподілу між засновниками;
 • державна реєстрація юридичної особи;
 • виготовлення печатки.

2. Визначення корпоративної структури і бізнес – моделі.

3. Допомога в підборі персоналу, офісного приміщення.

4. Послуга «тимчасовий директор». На час організаційного періоду надається досвідчений, професійний і відповідальний фахівець на посаду директора компанії.

5. Побудова моделі взаємовідносин між партнерами проекту. Розробка корпоративного договору.

6. Оформлення, розробка і впровадження внутрішніх документів необхідних для створення та ведення бізнесу: контракти, договори, угоди та інші.


Бухгалтерський супровід і податкове планування:

1. Визначення оптимальної податкової бізнес-моделі.

2. Податкове планування діяльності компанії:

 • вивчення особливостей оподаткування сфери діяльності;
 • перевірка і оцінка діючих схем оподаткування;
 • усунення помилок в податковому обліку і звітності;
 • розробка моделі сплати податків;
 • експертні висновки щодо спірних питань по сплаті податків;
 • консультації по оптимізації податків окремих господарських операцій;
 • проведення аудиту.

3. Податкове супроводження діяльності компанії ⇒більше тут:

 • консультаційна підтримка по бухгалтерським, податковим, фінансовим питанням;
 • при необхідності – участь у розробці схем фінансових потоків (функції фінансового директора);
 • щомісячна перевірка правильності проведення бухгалтерської обробки первинних документів Вашими бухгалтерами (функції головного бухгалтера);
 • оптимізація та планування податків законними засобами;
 • складання та здача звітності до податкової інспекції, Пенсійного фонду, всі фонди страхування і статистики.

4. Бухгалтерський та податковий облік ⇒більше тут:

 • організація бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності;
 • формування облікової політики відповідно до законодавства;
 • контроль дотримання порядку оформлення первинних і бухгалтерських документів;
 • розрахунок сум податків передбачених законодавством;
 • складання та здача звітності до податкових органів, у позабюджетні фонди, до органів статистики;
 • інформаційно-консультаційна підтримка.

5. Консультування з питань проведення банківських операцій:

 • відкриття та закриття рахунків і здійснення платежів;
 • покупка і продаж іноземної валюти за дорученням юридичної особи;
 • підготовка звітності про стан розрахунків за іноземним кредитом.

6. Представництво інтересів компанії в фіскальних органах.


Супровід зовнішньоекономічної діяльності компанії:

 1. Юридичний супровід зовнішньоекономічних угод.
 2. Консультування з митного, податкового законодавства.
 3. Правова підтримка суб’єктам ЗЕД при досудовому врегулюванні спірних ситуацій.
 4. Представництво інтересів клієнта при розгляді зовнішньоекономічних спорів, в тому числі в країнах СНД.
 5. Оскарження рішень митних органів з питань визначення митної вартості, класифікації товарів, порушення митних правил, актів камеральної перевірки, податкових повідомлень.
 6. Судовий захист, в тому числі ведення справ в Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України та судах спеціальної та загальної юрисдикції.
 7. Сприяння щодо повернення надміру сплачених митних платежів.
 8. Оскарження рішень Державної митної служби про анулювання ліцензії митного брокера в адміністративному та судовому порядку.
 9. Правова допомога особам, уповноваженим на декларування при порушенні ними митних правил.

Вартість реєстрації ФОП та юридичної особи

 1. Реєстрація ФОП – від 1000 грн.
 2. Реєстрація ТОВ – від 5000 грн.
 3. ⇒Реєстрація іноземних представництв і дочірніх компаній

Наша перевага в згуртованості і силу нашої команди,

де кожен робить свій внесок в одну справу.