Юридична фірма «Центр правового консалтингу» здійснює комплексний юридичний супровід сільськогосподарських підприємств із врахуванням специфіки агробізнесу.


Хто наші клієнти?


За послугами до нашої фірми у цій сфері звертаються діючі агропідприємства з усіх галузей АПК, а також інвестори (приватні та корпоративні, резиденти та нерезиденти), які планують розпочати або купити агробізнес в Україні.


Чим ми можемо бути корисні

та які послуги надаємо?


Зазвичай, усі послуги, що надає ЮФ «ЦПК» клієнтам в аграрному секторі, ми умовно поділяємо на такі блоки:

 1. Організація або придбання (концентрація) бізнесу в агросфері

У цьому зв’язку ми надаємо нашим клієнтам наступні послуги:

 • консультуємо у виборі оптимальної організаційно-правової форми та системи оподаткування;
 • супроводжуємо реєстраційні процедури щодо підприємств (готуємо проекти засновницьких документів, супроводжуємо всі реєстраційні процедури, ставимо на облік у всіх обов’язкових органах, готуємо документи для отримання статусу сільськогосподарського товаровиробника);
 • оформлюємо відносини між засновниками сільськогосподарських підприємств (готуємо меморандуми про наміри, корпоративні договори тощо);
 • проводимо комплексну оцінку бізнес активів в агросекторі з метою їх придбання (концентрації), зокрема:

  • здійснюємо юридичний due diligence (корпоративних суб’єктів та їх майна);
  • проводимо бухгалтерський та податковий due diligence (перевірка активів) юридичних осіб з питань організації та ведення бухгалтерського обліку, правильності нарахування та сплати податків, своєчасності подання фінансової звітності тощо;
  • податкове та юридичне структурування транзакцій з придбання активів, а також юридичний супровід процедури купівлі-продажу корпоративних прав сільськогосподарських підприємств.
 1. Поточний комплексний юридичний, бухгалтерський (податковий) супровід агробізнесу

У цьому зв’язку ми надаємо нашим клієнтам наступні послуги:

 • податкове та юридичне структурування господарської діяльності (податкове планування);
 • супровід договірної діяльності сільськогосподарських підприємств, складання проектів та аналіз договорів: поставки, надання послуг, зберігання, переробки тощо;
 • юридичний супровід оформлення та реєстрації прав на землю (договори оренди земельних ділянок, договори сервітуту, емфітевзису, суперфіцію);
 • супровід зовнішньоекономічної діяльності сільськогосподарських підприємств (консультування з питань митного, податкового законодавства, юридичний супровід зовнішньоекономічних угод, представництво інтересів клієнта при розгляді зовнішньоекономічних спорів, оскарження рішень митних органів);
 • правова підтримка в отриманні дозвільної документації в сфері фіто-санітарного, ветеринарного контролю;
 • консультуємо по кадровим питанням та трудовому законодавству;
 • бухгалтерський супровід господарської діяльності (консультування з питань бухгалтерського супроводу діяльності та з питань оподаткування).
 1. Судовий супровід, включаючи представництво інтересів у податкових спорах, а також юридичний супровід при перевірках контролюючих органів

У цьому зв’язку ми надаємо нашим клієнтам наступні послуги:

 • послуги адвоката у судовому процесі при захисту інтересів сільськогосподарського підприємства, при врегулюванні спорів, що виникають в процесі господарської діяльності, в тому числі з орендодавцями і пайовиками;
 • юридичний супровід при перевірках (консультації, фактична участь, підготовка зауважень на акти перевірки, представництво інтересів при розгляді зауважень у контролюючому органі);
 • юридическое сопровождение при обжаловании решений контролирующих органов по отказу в регистрации налоговых накладных в Комиссии ГФС по вопросам рассмотрения жалоб;
 • юридичний супровід при оскарженні рішень контролюючих органів, у тому числі податкових повідомлень-рішень, за  адміністративною процедурою;
 • послуги адвоката при оскарженні рішень контролюючих органів, у тому числі податкових повідомлень-рішень, за судовою процедурою.
 1. Юридичний супровід проектів будівництва сільськогосподарських об’єктів (елеватори, зерносховища, тваринницькі ферми, овочесховища) та легалізація самовільно збудованих об’єктів

У цьому зв’язку ми надаємо нашим клієнтам наступні послуги:

 • розробка договорів на проектування, здійснення авторського, технічного нагляду;
 • юридичний супровід отримання дозвільних документів на будівництво, включаючи  органах архітектурно-будівельної інспекції, та введення об’єкта будівництва в експлуатацію;
 • юридична допомога в оформленні об’єктів самочинного будівництва.
 1. Супровід земельного банку

У цьому зв’язку ми надаємо нашим клієнтам наступні послуги:

 • захист від недобросовісної конкуренції, розробка стратегії зі збереження та збільшення земельного банку;
 • організація належного ведення земельного банку (ведення реєстрів, розробка положень, робота із пайовиками, продовження діючих договорів, вирішення спорів із пайовиками).

Чому корисно з нами співпрацювати?


Ми маємо практичний досвід, гарну репутацію та пропонуємо клієнтам комплексну послугу по всьому спектру юридичних послуг в агросекторі. Відповідно, у клієнтів завжди є розуміння того, що організацією та супроводом їх бізнесу займається один зовнішній консультант, який повною мірою відповідальний за увесь блок юридичних та бухгалтерських завдань та має необхідні професійні та кадрові ресурси для їх вирішення.