Юридична фірма «Центр правового консалтингу» має значний досвід надання юридичних послуг з питань інтелектуальної власності, включаючи знаки для товарів і послуг (торгові марки).


Чим ми можемо бути корисні

і які послуги надаємо?


Врегулювання суперечок в судовому та позасудовому порядку (медіація) з таких питань:

 • Захист прав на результати інтелектуальної діяльності (об’єкти авторських і суміжних прав, включаючи комп’ютерні програми і бази даних, фонограми, відеограми, комерційну таємницю (ноу-хау), винаходи, корисні моделі, промислові зразки та ін.) І засоби індивідуалізації (торговельні марки, фірмові (комерційні) найменування).
 • Представництво інтересів в судових органах по спорах, пов’язаних з об’єктами права інтелектуальної власності, включаючи спори, пов’язані зі створенням таких об’єктів, їх використанням, а також по доменним спорам. ⇒більше про послугу “Представництво в судах та послуги адвоката”
 • Захист прав шляхом визнання реєстрації торгової марки, патентів недійсними в судовому порядку.
 • Представництво інтересів у спорах про недобросовісну конкуренцію та зловживання правом.

Реєстрація результатів інтелектуальної діяльності і засобів індивідуалізації:

 • Допомога при реєстрації результатів інтелектуальної діяльності і засобів індивідуалізації, супровід реєстрації, діловодства, отримання патентів і свідоцтв.
 • Реєстраційні дії (реєстрація авторського права, відчуження виключного права на використання торгової марки).
 • Допомога при міжнародній реєстрації торговельних марок і т.п.

Консалтинг з наступних питань:

 • Правова перевірка об’єктів інтелектуальної власності та наявності прав на них.
 • Консультування щодо відчуження прав на об’єкти інтелектуальної власності та видачі виняткових і невиключних ліцензій.
 • Консультування з оподаткування доходів, отриманих від об’єктів інтелектуальної власності. ⇒дізнатися більше про послугу “Податковий консультант”
 • Підготовка авторських та інших договорів, пов’язаних з операціями з об’єктами права інтелектуальної власності, включаючи договори комерційної концесії (франчайзингу), договорів, пов’язаних з використанням комерційної таємниці, договорів про нерозголошення інформації. ⇒детальніше про послугу “Договірна практика”
 • Підготовка внутрішніх положень, інструкцій, трудових і цивільно-правових договорів, що регулюють відносини щодо створення і використання об’єктів інтелектуальної власності між роботодавцем і працівниками, включаючи договори про нерозголошення інформації. ⇒тут можна більше прочитати про послугу “Комплаенс та трудові правовідносини. Дозволи на працевлаштування в Україні”
 • Консультування з питань імпорту, експорту та розповсюдження продукції, створеної з використанням об’єктів інтелектуальної власності, використання об’єктів інтелектуальної власності в рекламі і при маркуванні товарів.

Чому варто вибрати нас:


Багаторічний досвід реєстрації

авторських прав

Справедливі ціни

Індивідуальний підхід

до кожного клієнта


Термін: від 2-3 тижнів. Ціна від 5000 грн.Інші публікації із зазначеної тематики на нашому сайті: