Про відміну судового наказу - сpk.ua
Центр правового консалтингу
Open/Close Menu Юридическая фирма ЦПК Киев

Про відміну судового наказу

Газета “Юридична практика” № 23 від 8 червня 2010 р. Рубрика “Актуальний документ”.

 

До Подільського районного суду м. Києва,
вул. Хорива, 21,
м. Київ, 04071
Суддя: Верещагін С.П.
Заявник : Максименко Лариса Георгіївна,
вул. Юрківська, б. 13, кв. 13,
м. Київ, 04078,
тел.: 123-45-67
ЗАЯВА
про скасування судового наказу
30 квітня 2010 року суддею Подільського районного суду м. Києва Верещагіним С.П. в порядку наказного провадження було розглянуто заяву Притули Віталія Олександровича про стягнення боргу за договором позики та видано наказ про стягнення з мене на користь Притули В.О. боргу в сумі 1500 грн.
Відповідно до частини 2 статті 104 ЦПК України одночасно з копією судового наказу боржникові надсилається копія заяви стягувача з копіями доданих до неї документів та роз’яснюється його право в разі заперечення проти вимог стягувача протягом 10 днів від дня отримання судового наказу подати заяву про його оскарження.
Частиною 1 статті 106 ЦПК України передбачено, що заява боржника про скасування судового наказу, яка подана у визначений строк, розглядається судом протягом п’яти днів від дня її надходження без судового розгляду і виклику сторін, про що постановляється ухвала, якою скасовується судовий наказ.
Вважаю, що наказ Подільського районного суду м. Києва від 30 квітня 2010 року підлягає скасуванню, оскільки частку боргу в сумі 750 грн я повернула Притулі В.О. 25 квітня 2010 року, що підтверджується доданою до заяви копією розписки.
На підставі викладеного та керуючись частиною 2 статті 104, частиною 1 статті 106 ЦПК України,
ПРОШУ:
— скасувати судовий наказ про стягнення з мене на користь Притули Віталія Олександровича боргу в сумі 1500 грн, виданий Подільським районним судом м. Києва 30 квітня 2010 року.
Додаток:
— копія розписки Притули Віталія Олександровича від 25 квітня 2010 року про отримання коштів в рахунок погашення боргу за договором позики.
7 травня 2010 року Л.Г. Максименко
Коментар експерта: Валентин Кучерявий, юрист ЮФ “Центр правового консалтингу”
Наказове провадження – особливий спрощений вид цивільного процесу. Особливістю наказового провадженняє й те, що сторонами в ньому виступають не позивач і відповідач, а стягувач (кредитор) і боржник, хоча в деяких статтях процесуальний закон називає стягувача заявником (наприклад, пункт 2 частини 2 статті 98 ГПК України), а боржника – зацікавленою особою (частина 2 статті 26 ЦПК України). Відповідно, у наказовому провадженнівиконавчий лист за загальним правилом цивільного судочинства окремо не видається.
Судовий наказ може бути виданий тільки у спорах про стягнення з боржника грошових сум або витребування майна (частина 1 статті 95 ЦПК України).
Із поданої для коментаря заяви про скасування судового наказу вбачається, що вона подана на підставі частини 1 статті 106 ЦПК України у зв’язку з тим, що заявник не згоден з сумою боргу, зазначеної у виданому місцевим загальним судом судовому наказі.
Оскаржений судовий наказ вступив би в законну силу і був би виданий стягувачу для пред’явлення до виконання, якщо б боржник не подав заяву про його скасування.
ЦПК України не містить будь-яких вимог щодо форми і змісту заяви про скасування судового наказу, а також необхідності надання документів, які обгрунтовують заперечення боржника.
Згідно з положеннями статті 106 ЦПК України, при вступі до суду заяви боржника про скасування судового наказу у встановлений законом термін суддя одноосібно протягом п’яти днів без судового розгляду і виклику сторін скасовує судовий наказ, про що приймається ухвала, в якій роз’яснюється, що заявлені стягувачем вимоги можуть бути розглянуто в позовному провадженніз дотриманням загальних правил про пред’явлення позову. При цьому незгоду боржника з заявленими до нього вимогами означає, що він заперечує документально підтверджене право кредитора на стягнення з нього грошової суми або витребування майна, що свідчить про наявність спору. У такому випадку для суду не є важливими мотиви такої незгоди, і суд не повинен їх з’ясовувати, отже, виданий судовий наказ підлягає безумовному скасуванню.
Таким чином, вважаємо, що подана для аналізу заява підлягає задоволенню, а судовий наказ, виданий Подільським районним судом м. Києва від 30 квітня 2010 року, повинен бути скасований.

ООО "Центр правового консалтинга". ® ЦПК. 2005-2019. Все исключительные права на весь материал, размещенный на сайте, принадлежат ООО " Центр правового консалтинга ". Размещение материалов сайта на других площадках допускается исключительно при указании прямой видимой ссылки на первоисточник.

Pacta Sunt Servanda