Статус платника податку на додану вартість в юридичному бізнесі - сpk.ua
Центр правового консалтингу
Open/Close Menu Юридическая фирма ЦПК Киев

Статус платника податку на додану вартість в юридичному бізнесі

“Юридична газета” №10 від 8 березня 2011 року.

Артур Нонко – к.ю.н., керуючий партнер ЮФ “Центр правового консалтингу”

Віднесення операцій з постачання юридичних послуг до категорії операцій, що не є об’єктом оподаткування ПДВ, викликає жваві дискусії серед колег щодо того чи шкодить це юридичному бізнесу, чи навпаки, є доцільним. Представники юридичних фірм, що працюють у сегменті обслуговування великих платників податків та нерезидентів, безапеляційно схиляються до позиції, що такі дії законодавця пішли їм на шкоду й призвели до зменшення прибутковості їх діяльності. З іншого боку, юридичні фірми, діяльність яких спрямована на обслуговування середнього та малого бізнесу, як правило, займають більш помірковану позицію щодо цього питання. Спробуємо проаналізувати ситуацію, що склалася, та проведемо відповідні умовні розрахунки (див. таблицю № 1).
При цьому ми виходили з показників середньостатистичної юридичної фірми, зокрема, з того, що:

  • дохід (виручка) від надання однакової кількості юридичних послуг (за квартал) становить 1 млн. грн.;
  • базові постійні витрати на діяльність юридичної фірми (за квартал) становлять 800 тис. грн., з яких витрати на оплату праці 300 тис. грн.;
  • діяльність здійснюється на постійній основі (кілька кварталів поспіль), доходи розподіляють рівномірно по місяцях.

Якщо звести показники Таблиці № 1, то отримаємо можливість порівняти фінансовий результат діяльності від надання юридичних послуг (за квартал) залежно від вихідних умов та наявності чи відсутності у юридичної фірми статусу платника ПДВ (див. Таблицю № 2):

З аналізу наведених умовних показників Таблиць № 1 та № 2 випливає наступне.
По-перше, якщо юридична фірма втрачає статус платника ПДВ й відповідно бюджет витрат клієнта на юридичні послуги скорочується за рахунок сум ПДВ, то при незмінності вартості самої послуги, прибуток й фінансовий результат юридичної фірми суттєво зменшуються (див. Таблицю № 2, показники Базового варіанту та Варіанту 2).
Проте, якщо юридична фірма втрачає статус платника ПДВ, але бюджет витрат клієнта на юридичні послуги залишається не змінним (не зважаючи на відсутність нарахування сум ПДВ), й відповідно вартість самої послуги збільшується, то прибуток й фінансовий результат юридичної фірми суттєво збільшуються (див. Таблицю № 2, показники Базового варіанту та Варіанту 1).
Отже, при однаковому бюджеті витрат клієнта на юридичні послуги за умови надання однакової кількості юридичних послуг прибуток й фінансовий результат юридичної фірми, що не має статусу платника ПДВ, вище ніж такі самі показники у юридичної фірми зі статусом платника ПДВ, за рахунок 20% сум ПДВ, що фактично йдуть на збільшення вартості юридичних послуг.
По-друге, якщо припустити, що законодавець змінить податковий закон й юридичні послуги знову стануть об’єктом оподаткування ПДВ й відповідно юридичні фірми зобов’язані будуть отримати статус платників ПДВ, то виникає така сама ситуація, але навпаки.
Так, якщо бюджет витрат клієнта на юридичні послуги збільшиться за рахунок сум ПДВ, то при незмінності вартості самої послуги, прибуток й фінансовий результат юридичної фірми суттєво збільшиться (див. Таблицю № 2, показники Базового варіанту та Варіанту 2).
Проте, якщо бюджет витрат клієнта на юридичні послуги залишиться не змінним (не зважаючи на необхідність нарахування сум ПДВ), й відповідно вартість самої послуги зменшиться, то прибуток й фінансовий результат юридичної фірми суттєво зменшаться (див. Таблицю № 2, показники Варіанту 2 та Варіанту 3).
По-третє, з урахуванням наведеного вище при відповіді на питання, яким чином впливає на діяльність юридичних фірм наявність чи відсутність у законодавстві положень щодо оподаткування юридичних послуг ПДВ, необхідно враховувати два аспекти суто економічний й психологічний.
Зокрема, враховуючи особливості формування складу валових витрат з податку на прибуток, при однакових вартості та кількості юридичних послуг, показники прибутку й фінансового результату у юридичної фірми зі статусом платника ПДВ кращі, ніж у юридичної фірми без такого статусу.
Отже, напрошується логічний висновок, що відміна ПДВ на юридичні послуги повинна призвести до збільшення вартості юридичних послуг, як мінімум, у юридичних фірм, що займають преміум сегмент ринку й працюють із великими платниками податку. Ціна питання – десять відсотків вартості юридичних послуг. Тобто, для збереження рівня прибутковості юридичної фірми, що втратила статус платника ПДВ, на попередньому рівні (мається на увазі рівень, що існував до втрати такого статусу), за умови збереження загальної кількості юридичних послуг їй достатньо погодити з клієнтом підвищення рівня ціни юридичних послуг на десять відсотків. Якщо це станеться, то рівень прибутковості юридичної фірми збережеться, а загальний бюджет витрат клієнта на юридичні послуги зменшиться.
Тому у ситуації, коли йдеться про необхідність ведення переговорів з клієнтом про зміну вартості юридичних послуг чи розміру бюджету витрат клієнта на такі послуги, у зв’язку із зміною чинного законодавства, важливе значення набувають саме психологічні чинники. Все залежить від тієї обставини, чи готовий клієнт залишити загальний бюджет витрат на юридичні послуги незмінним та допустити збільшення вартості послуг чи наполягає на зменшенні бюджету та незмінності ціни послуг у ситуації, коли юридична фірма втратила статус платника ПДВ, або навпаки у ситуації, коли юридична фірма зобов’язана отримати такий податковий статус, чи  готовий клієнт збільшити загальний бюджет витрат на юридичні послуги без зміни самої вартості послуг чи наполягає на незмінності загального бюджету та відповідно зменшенні ціни послуг.

ООО "Центр правового консалтинга". ® ЦПК. 2005-2019. Все исключительные права на весь материал, размещенный на сайте, принадлежат ООО " Центр правового консалтинга ". Размещение материалов сайта на других площадках допускается исключительно при указании прямой видимой ссылки на первоисточник.

Pacta Sunt Servanda