Заява про зміну підстав позову та зменшення розміру позовних вимог. Фаховий коментар - сpk.ua
Центр правового консалтингу
Open/Close Menu Юридическая фирма ЦПК Киев

Заява про зміну підстав позову та зменшення розміру позовних вимог. Фаховий коментар

“Юридическая практика” № 8 от 22 февраля 2011 года.

Святошинський районний суд м. Києва

Позивач: Василенко Іван Ігорович,
вул. Кайсарова, 7, кв. 53, м. Київ, 03022
Номер засобу зв’язку відсутній

Відповідач-1: Петров Сергій Павлович,
вул. М. Раскової, 14, кв. 21, м. Київ, 02002
Номер засобу зв’язку невідомий

Відповідач-2: Сидорчук Валентина Олегівна,
пр-т Академіка Глушкова, 2, кв. 94, м. Київ, 03187
Номер засобу зв’язку невідомий

Ціна позову: 5 366 455,34 грн

ЗАЯВА
про зміну підстав позову та зменшення розміру позовних вимог
(у порядку статті 31 ЦПК України)
У провадженні Святошинського районного суду м. Києва знаходиться справа за позовом Василенка І.І. до Петрова С.П., Сидорчук В.О. про стягнення заборгованості за договором позики.

Відповідно до частини 2 статті 31 Цивільного процесуального кодексу України (далі — ЦПК України), крім прав та обов’язків, визначених у статті 27 цього Кодексу, позивач має право протягом усього часу розгляду справи збільшити або зменшити розмір позовних вимог, відмовитися від позову, а відповідач має право визнати позов повністю або частково. До початку розгляду судом справи по суті позивач має право шляхом подання письмової заяви змінити предмет або підставу позову, а відповідач — пред’явити зустрічний позов.

Користуючись наданим частиною 2 статті 31 ЦПК України правом, даною заявою позивач змінює підстави заявленого позову та зменшує розмір позовних вимог, що обґрунтовується такими обставинами.

7 серпня 2006 року між Василенком І.І. та Сидорчук В.О. було досягнуто домовленості про укладення договору купівлі-продажу об’єктів нерухомості в будинку № 7 по вулиці Леваневського в м. Одесі, в силу якої Сидорчук В.О. мала придбати зазначені об’єкти та, в подальшому, здійснити їх відчуження особисто Василенку І.І.

Того ж дня Василенко І.І. передав Сидорчук В.О. грошову суму в розмірі 450 000,00 (чотириста п’ятдесят тисяч доларів) доларів США як завдаток за вищезазначеним договором, про що з боку Сидорчук В.О. власноруч була складена відповідна розписка. При цьому за виконання Сидорчук В.О. вищевказаних зобов’язань взяв на себе відповідальність знайомий Василенка І.І. — громадянин Петров С.П., що підтверджується змістом договору поруки від 7 серпня 2006 року.

Наведені обставини підтверджуються, зокрема, змістом розписки від 7 серпня 2006 року, випискою ЗАТ «ОТП БАНК» про рух грошових коштів на рахунку Василенка І.І. станом на 7 серпня 2006 року, а також договором поруки від 7 серпня 2006 року, що знаходяться в матеріалах справи.

Згідно з частиною 3 статті 640 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України), договір, який підлягає нотаріальному посвідченню або державній реєстрації, є укладеним з моменту його нотаріального посвідчення або державної реєстрації, а в разі необхідності і нотаріального посвідчення, і державної реєстрації — з моменту державної реєстрації.

Статтею 657 ЦК України передбачено, що договір купівлі-продажу нерухомого майна укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.

Проте своїх зобов’язань Сидорчук В.О., згідно з досягнутою з Василенком І.І. домовленістю, не виконала, оскільки договору купівлі-продажу об’єктів нерухомості в будинку № 7 по вулиці Леваневського в м. Одесі в подальшому з ним не уклала, і отримані нею кошти не повернула, що підтверджується відсутністю відповідних відомостей у витягу з Державного реєстру правочинів на запит органу державної влади № 7344956 від 1 червня 2009 року та наявністю у Василенка І.І. оригіналу розписки від 7 серпня 2006 року.

Відповідно до змісту розписки від 7 серпня 2006 року, грошова сума в розмірі 450 000,00 (чотириста п’ятдесят тисяч доларів) доларів США була передана Сидорчук В.О. як завдаток для укладення в подальшому договору купівлі-продажу нерухомості.

Згідно зі статтею 570 ЦК України, завдатком є грошова сума або рухоме майно, що видається кредиторові боржником у рахунок належних з нього за договором платежів, на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання. Якщо не буде встановлено, що сума, сплачена в рахунок належних з боржника платежів, є завдатком, вона вважається авансом.

За змістом статті 570 ЦК України внесення завдатку як спосіб забезпечення зобов’язання може мати місце лише у випадку наявності самого зобов’язання, яке випливає з договору, укладеного сторонами. Оскільки договір купівлі-продажу нерухомості між Василенком І.І. та Сидорчук В.О. укладений не був, суму, передану Сидорчук В.О., необхідно вважати авансом.

Згідно з частиною 2 статті 530 ЦК України, якщо строк (термін) виконання боржником обов’язку не встановлений або визначений моментом пред’явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов’язок у семиденний строк від дня пред’явлення вимоги, якщо обов’язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

При цьому матеріали справи вказують на те, що розпискою Сидорчук В.О. від 7 серпня 2006 року строк виконання відповідачем обов’язку щодо повернення коштів не встановлений, що дає підстави стверджувати про наявність у позивача права вимоги щодо виконання Сидорчук В.О. даних обов’язку в будь-який час відповідно до вказівок вищенаведеної норми.

Зазначена правова позиція також міститься в ухвалі Верховного Суду України від 10 грудня 2008 року та рішенні Верховного Суду України від 14 квітня 2010 року, якими Верховний Суд України, посилаючись на частину 2 статті 530 ЦК України, зазначає про правомірність пред’явлення вимоги, щодо виконання зобов’язання строк (термін) виконання якого не встановлений, у будь-який час.

Разом із тим, на вимогу Василенка І.І. взимку 2008 року під час телефонної розмови стосовно виконання відповідачем зобов’язання щодо укладення договору купівлі-продажу об’єктів нерухомості в будинку № 7 по вулиці Леваневського в м. Одесі Сидорчук В.О. в односторонньому порядку відмовилась від укладання зазначеного договору, а на вимогу Василенка І.І. щодо повернення грошових коштів Сидорчук В.О. прямо заявила про своє небажання повертати передану їй суму. Факт пред’явлення зазначених вимог визнається відповідачем Петровим С.П. в письмових запереченнях проти позовних вимог, а тому не підлягає доказуванню згідно з частиною 1 статті 61 ЦПК України. Крім того, даний факт підтверджується актом приймання-передачі грошових коштів від 28 лютого 2008 року.

Надалі своїх зобов’язань Сидорчук В.О. згідно з досягнутою із Василенком І.І. домовленістю також не виконувала, договору купівлі-продажу об’єктів нерухомості в будинку № 7 по вулиці Леваневського в м. Одесі з ним не уклала і отримані нею кошти не повернула, що підтверджується відсутністю відповідних відомостей у витягу з Державного реєстру правочинів на запит органу державної влади № 7344956 від 1 червня 2009 року та наявністю у Василенка І.І. оригіналу розписки від 7 серпня 2006 року.

У подальшому Василенко І.І. пред’явив письмові вимоги про повернення йому грошових коштів, що підтверджується вимогою від 22 травня 2009 року, описом поштового відправлення від 25 травня 2009 року, фіскальним чеком від 25 травня 2009 року, описом поштового відправлення від 4 серпня 2009 року, фіскальним чеком від 4 серпня 2009 року, що знаходяться в матеріалах справи.

Проте й після цього Сидорчук В.О. грошей не повернула та під будь-яким приводом ухиляється від виконання своїх зобов’язань. Крім того, передана Сидорчук В.О. сума не була повернена й поручителем — Петровим С.П., що змусило Василенка І.І. звернутися до Святошинського районного суду із позовом про стягнення грошових коштів.

Відповідно до частини 2 статті 625 ЦК України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три відсотки річних від простроченої суми, якщо інший розмір відсотків не встановлений договором або законом.

За таких обставин заборгованість Сидорчук В.О. станом на 28 січня 2011 року складає 5 366 455,34 грн (обґрунтований розрахунок заборгованості додається).

Відповідно до статті 553 ЦК України, за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов’язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов’язання боржником. Статтею 554 ЦК України встановлено, що у разі порушення боржником зобов’язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, відсотків, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Відповідно до частини 1 статті 543 ЦК України, у разі солідарного обов’язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов’язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо.

Статтею 526 ЦК України визначено, що зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог — відповідно до звичаїв ділового обороту інших вимог, що зазвичай ставляться.

Відповідно до частини 1 статті 15 ЦК України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Частиною 1 статті 16 ЦК України передбачено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Згідно з пунктом 5 частини 2 статті 16 ЦК України, примусове виконання обов’язку в натурі є одним із способів захисту цивільних прав та інтересів.

Відповідно до статті 1 ЦПК України, завданнями цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

На підставі вищевикладеного та керуючись статтями 3, 118, 119, 120 ЦПК України,
ПРОШУ:

Стягнути солідарно з Сидорчук Валентини Олегівни та Петрова Сергія Павловича на користь Василенка Івана Ігоровича 5 366 455,34 (п’ять мільйонів триста шістдесят шість тисяч чотириста п’ятдесят п’ять) грн 43 коп., з яких: сума авансу — 3 652 957 грн 81 коп., сума інфляційного збільшення — 1 414 152 грн 23 коп., сума трьох відсотків річних — 299 345 грн 30 коп.

Додаток:

Розрахунок заборгованості.

Копії заяви в порядку статті 31 ЦПК України з доданими документами.

28.01.2011 р.

Василенко І.І. ___________________

Комментарий предоставляется языком оригинала

Комментарий эксперта: Андрей БАЛИЦКИЙ, юрист ЮФ «Центр правового консалтинга»

В соответствии с частью 2 статьи 31 Гражданского процессуального кодекса (ГПК) Украины, кроме прав и обязанностей, определенных в статье 27 настоящего Кодекса, истец имеет право в течение всего времени рассмотрения дела увеличить или уменьшить размер исковых требований, отказаться от иска, а ответчик вправе признать иск полностью или частично. До начала рассмотрения судом дела по сути истец имеет право путем подачи письменного заявления изменить предмет или основание иска, а ответчик — предъявить встречный иск.

Предоставленное для комментария заявление направлено на реализацию вышеуказанных процессуальных прав истца, а именно: права на уменьшение размера исковых требований и права на изменение оснований поданного иска.

Основания иска — это фактические обстоятельства, на которые ссылается истец в подтверждение заявленных исковых требований. Таким образом, изменение оснований иска обусловлено стремлением истца привести упомянутые обстоятельства в соответствие с нормами материального закона, регулирующими спорные правоотношения и предметом иска, то есть фактическими требованиями истца к ответчику. Естественно, чем выше такое соответствие, тем выше вероятность удовлетворения заявленных исковых требований.

Также необходимо обратить внимание на то, что до внесения изменений в ГПК Украины в соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» № 2453-VI от 7 июля 2010 года процессуальный закон предоставлял истцу право осуществлять изменение оснований иска на протяжении всего времени рассмотрения дела, в то время как предписания новой редакции ГПК Украины дают возможность изменять основания иска исключительно до начала рассмотрения судом дела по сути, что способствует скорейшему рассмотрению дела и дисциплинирует участников процесса.

Право истца на уменьшение размера исковых требований подразумевает изменение цены первичного иска, что может быть следствием уточнения расчета цены иска, частичного исполнения ответчиком спорного обязательства, изменения оснований или предмета иска и других обстоятельств, возникающих в процессе рассмотрения дела.

Таким образом, рассматривая предоставленный документ в контексте вышеизложенного, можно отметить, что после подачи искового заявления истец счел необходимым изменить первичные исковые требования с взыскания долга по договору займа на взыскание суммы аванса.

По нашему мнению, такое изменение является целесообразным, поскольку из содержания заявления действительно усматривается факт получения ответчиком денежных средств с целью дальнейшего заключения договора купли-продажи недвижимости и невыполнение им указанного обязательства.

При этом уменьшение размера исковых требований в данном случае является следствием уточнения расчета цены иска, а именно: расчета штрафных санкций не с момента выдачи истцу указанной в заявлении расписки, а с момента возникновения права требования в соответствии со статьей 530 Гражданского кодекса Украины, что, на наш взгляд, соответствует требованиям действующего законодательства.

ООО "Центр правового консалтинга". ® ЦПК. 2005-2019. Все исключительные права на весь материал, размещенный на сайте, принадлежат ООО " Центр правового консалтинга ". Размещение материалов сайта на других площадках допускается исключительно при указании прямой видимой ссылки на первоисточник.

Pacta Sunt Servanda