8 січня 2012 року набули чинності зміни до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», відповідно до яких діяльність з адміністрування фінансових активів для придбання товарів в групах віднесена до фінансових послуг.

Зазначена послуга більш відома як система «покупки товарів в групах», яка вже декілька років існує в Україні, проте до цього часу не була врегульована спеціальним законодавством, що призводило до порушення прав споживачів цих послуг і відповідно до великої кількості судових спорів.

Послуга з адміністрування придбання в групах передбачає залучення грошових коштів від фізичних та/або юридичних осіб, їх об’єднання та використання для придбання  товарів цими особами на підставі відповідного договору. Згідно з цим договором  одна сторона (фінансова компанія – адміністратор) за плату зобов’язується забезпечити придбання товару другій стороні (учаснику) за рахунок об’єднаних грошових коштів учасників, а друга сторона зобов’язується сплатити вартість товару та вартість надання послуги шляхом внесення періодичних платежів.

Оскільки даний вид діяльності передбачає залучення фінансових активів (грошових коштів) від фізичних осіб, надання послуг з адміністрування  фінансових активів для придбання товарів в групах здійснюється за умови отримання відповідної ліцензії та не може поєднуватися з будь-яким іншим видом діяльності.

Ліцензування діяльності, затвердження умов провадження та порядок здійснення контролю за дотриманням зазначених умов здійснює спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг  – Держфінпослуг.

Відповідно до пункту 4 прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання ринків фінансових послуг» від 02.06.2011 № 3462-VI спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону повинен розробити та затвердити Ліцензійні умови здійснення діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах.

На сьогоднішній день Держфінсполуг розроблений проект Ліцензійних умов здійснення діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів в групах, якими буде передбачено:

– вимоги для небанківської фінансової установи, обов’язкові для отримання ліцензії та під час провадження діяльності з адміністрування придбання в групах, що передбачає залучення грошових коштів від фізичних осіб;

– порядок подання та розгляду документів для отримання ліцензії, переоформлення ліцензії та отримання дубліката ліцензії;

– вимоги до провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів в групах, відокремленими підрозділами фінансової установи.

Враховуючи вимоги чинного законодавства, адміністрування фінансових активів для придбання товарів в групах має право здійснювати небанківська фінансова установа (фінансова компанія – адміністратор), яка внесена до Державного реєстру фінансових установ та отримала відповідну ліцензію.