Фінансова компанія – управитель – небанківська фінансова установа, яка від свого імені діє в інтересах установників управління майном і здійснює управління залученими коштами згідно із законодавством, Правилами фонду та отримала в установленому порядку ліцензію на здійснення діяльності по залученню коштів засновників для фінансування об’єктів будівництва та / або здійснення операцій з нерухомістю.

Засновник управління майном (далі – засновник) – особа, яка передає майно управителю в довірчу власність на підставі договору управління майном.
Об’єктами управління майном у системі фінансово-кредитних механізмів є фонд фінансування будівництва (ФФБ) і фонд операцій з нерухомістю (ФОН).
Об’єкт управління майном знаходиться в довірчій власності управителя.
Фінансова компанія – управитель є довірчим власником отриманого ним в управління майна.
Управитель здійснює управління майном відповідно до Правил фонду та договору управління майном.
Фінансові компанії, що здійснюють управління фондами, не можуть надавати інші фінансові послуги. На практиці це є виключним видом їхньої діяльності.