Юридичні особи – суб’єкти господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають право надавати послугу фінансового лізингу (далі – юридичні особи) та перебувають на обліку в Держфінпослуг.
Взяття на облік у Держфінпослуг передбачає внесення інформації про юридичну особу до Списку юридичних осіб, які мають право надавати фінансові послуги та перебувають на обліку в Держфінпослуг (далі – Перелік).
Підтвердженням взяття на облік для юридичної особи є оформлення та видача довідки встановленого зразка.

Можливості надання послуг з фінансового лізингу юридичними особами
Юридична особа має можливість надавати послугу фінансового лізингу, якщо у предметі діяльності, визначеному установчими документами, передбачено здійснення діяльності з надання послуг фінансового лізингу та враховано вимоги законодавства щодо можливості суміщення фінансових послуг, а також при наявності:
1) внутрішніх правил з надання послуги фінансового лізингу, затверджених уповноваженим органом юридичної особи, відповідно до установчих документів;
2) кваліфікованих працівників, які безпосередньо здійснюють діяльність з фінансового лізингу (укладання, супроводження та виконання відповідних договорів), які мають вищу освіту з фінансового, економічного та юридичного спрямувань, і не мають непогашеної або незнятої судимості за корисливі злочини;
3) довідки про взяття на облік юридичної особи (далі – Довідка), виданої Держфінпослуг;
4) керівників (засновників), які не мають непогашеної або незнятої судимості за корисливі злочини;
5) документа, який підтверджує право власності або користування приміщенням за місцезнаходженням юридичної особи.

Вимоги щодо здійснення фінансового моніторингу
Юридичні особи, які систематично надають послуги з фінансового лізингу (уклали протягом календарного року три і більше договорів фінансового лізингу) або уклали хоча б один договір фінансового лізингу на суму, що дорівнює або перевищує 80000 гривень, у своїй діяльності повинні керуватися вимогами Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом” та іншими нормативними актами у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.
З метою забезпечення виконання вимог щодо проведення фінансового моніторингу лізингова компанія зобов’язана:
Призначити співробітника, відповідального за проведення фінансового моніторингу (відповідальний за проведення фінансового моніторингу повинен мати відповідний сертифікат з фінансового моніторингу);
Розробити і затвердити правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу.

Створення лізингової компанії, що не є фінансовою установою, умовно можна розділити на такі етапи:
1. Реєстрація юридичної особи. У законодавстві України відсутні вимоги до організаційно-правовій формі, в якій може створюватися лізингова компанія. Зазвичай лізингові компанії створюються у формі товариства з обмеженою відповідальністю та акціонерних товариств (приватних або публічних) та інших організаційно-правових формах, передбачених законодавством України.
2. Взяття на облік у Держфінпослуг – внесення інформації про юридичну особу до Списку юридичних осіб, які мають право надавати фінансові послуги та перебувають на обліку в Держфінпослуг, оформлення та видача юридичній особі Довідки.