Процес реєстрації компанії, яка буде займатися переказом коштів, умовно можна розділити на такі етапи:
1. Реєстрація юридичної особи.
2. Отримання юридичною особою статусу фінансової установи – внесення інформації про фінансову компанію до Державного реєстру фінансових установ.
3. Отримання фінансовою компанією ліцензії на здійснення діяльності з переказу грошових коштів в Держфінпослуг.

Вимоги, яким повинна відповідати фінансова компанія для внесення до державного реєстру фінансових установ:
1) в установчих документах заявника має бути визначена діяльність з надання певних видів фінансових послуг як виключна діяльність з урахуванням вимог законодавства, в тому числі щодо можливості суміщення окремих видів фінансових послуг;
2) наявність у заявника внутрішніх правил з надання фінансових послуг та примірних договорів з клієнтами, які мають відповідати вимогам законодавства і затверджуватися уповноваженим органом заявника відповідно до його установчих документів;
3) наявність системи бухгалтерського обліку і звітності, які відповідають вимогам законодавства і передбачають облік операцій з надання фінансових послуг своїм клієнтам;
4) наявність власного капіталу в розмірі не менш ніж 5 млн.грн. (за наявності філій – не менше 7 млн. грн.) на дату подання заяви для фінансових компаній-заявників, які планують надавати фінансові послуги, що передбачають здійснення операцій з коштами, отриманими від фізичних осіб, а також клірингу;
Звертаємо Вашу увагу, що статутний капітал повинен бути сплачений виключно грошовими коштами.
5) наявність кваліфікованих кадрів, які безпосередньо здійснюють діяльність з надання відповідних видів фінансових послуг, не мають непогашеної судимості за корисливі злочини, а також взяли на себе зобов’язання щодо безумовного виконання вимог статті 10 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, і відповідність керівника та головного бухгалтера заявника Професійним вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ,
6) наявність технічних умов, необхідних для надання фінансових послуг своїм клієнтам, та забезпечення належного і своєчасного обліку фінансово-господарських операцій відповідно до законодавства України, а саме:
– власного або орендованого приміщення;
– відповідної комп’ютерної техніки, яка дає можливість забезпечити виконання вимог щодо подання інформації у форматі, встановленому Держфінпослуг, та комунікаційних засобів (телефону, факсу, електронної пошти Інтернет);
– відповідного програмного забезпечення, необхідного для надання фінансових послуг своїм клієнтам та забезпечення належного, своєчасного обліку фінансово-господарських операцій відповідно до законодавства та надання звітності в Держфінпослуг;
7) відсутність збитків за даними останнього річного фінансового звіту про фінансові результати, що передує подачі заяви, підтвердженого аудитором (крім новостворених);
8) відсутність порушень чинного законодавства у сфері регулювання ринків фінансових послуг протягом року, що передує зверненню юридичної особи – заявника до Держфінпослуг (крім новостворених).