Інститут  спільного  інвестування  (далі  –  ІСІ)  – корпоративний інвестиційний фонд або пайовий інвестиційний фонд.

Інвестиційний фонд – це один з найпоширеніших і відомих способів колективного вкладення коштів у сучасному світі, коли об’єднання коштів багатьох вкладників дозволяє розширити спектр інвестиційних можливостей і здійснювати більш ефективне й професійне керування цими коштами. Люди в усьому світі інвестують свої кошти в інвестиційні фонди з метою збільшити свої заощадження за рахунок росту курсової вартості акцій фондів, що відбувається внаслідок постійного розвитку світової економіки. Зокрема, близько 50% американських родин володіють акціями інвестиційних фондів. Інвестування в інвестиційні фонди вже більше ніж півстоліття демонструє свої переваги перед іншими можливими способами довгострокових вкладень.

Колективне інвестування – це спосіб інвестування, коли кошти багатьох інвесторів акумульовані в єдиний фонд. Об’єднаними коштами управляє професійний менеджер – компанія з керування активами. Вона здійснює подальше вкладення капіталів з метою одержання прибутку.