Поняття корпоративного інвестиційного фонду
Корпоративний інвестиційний фонд – це ІСІ, який створюється у формі відкритого акціонерного товариства і провадить виключно діяльність із спільного інвестування.

Порядок створення корпоративного інвестиційного фонду
Корпоративний інвестиційний фонд створюється відповідно до законодавства з питань діяльності акціонерних товариств з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди).
Корпоративний інвестиційний фонд не може бути заснований юридичними особами, у статутному капіталі (фонді) яких частка держави або органів місцевого самоврядування перевищує 25 відсотків.

Документи корпоративного інвестиційного фонду
Корпоративний інвестиційний фонд провадить свою діяльність відповідно до статуту та регламенту

Статутний капітал (фонд) корпоративного інвестиційного фонду
Початковий статутний капітал (фонд) корпоративного інвестиційного фонду формується за рахунок грошових коштів, державних цінних паперів, цінних паперів інших емітентів, що допущені до торгів на фондовій біржі, та об’єктів нерухомості, необхідних для забезпечення статутної діяльності.
Розмір початкового статутного капіталу (фонду) корпоративного інвестиційного фонду не може бути менше розміру, встановленого законодавством для відкритих акціонерних товариств.
Збільшення статутного капіталу (фонду) корпоративного інвестиційного фонду здійснюється виключно за рахунок грошових коштів акціонерів, внесених шляхом придбання ними акцій.

Вимоги щодо фінансового моніторингу
В інститутах спільного інвестування організація та проведення заходів з фінансового моніторингу здійснюються компаніями з управління активами інститутів спільного інвестування.