Компанія з управління активами інституційних інвесторів (далі – КУА) – господарське товариство (у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю), яке здійснює професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів на підставі ліцензії, що видається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія)
Під діяльністю з керування активами необхідно розуміти професійну діяльність компанії з керування активами, проведеної нею за винагороду від власного імені або на підставі відповідного договору про керування активами, які належать інституціональним інвесторам на правах власності.

Необхідно звернути увагу на наступні особливості діяльності КУА:
КУА не може сполучати свою діяльність із іншими видами професійної діяльності на ринку цінних паперів.
Компанія з управління активами може здійснювати діяльність з управління іпотечним покриттям.
Компанія з управління активами венчурного фонду бере участь в управлінні  діяльністю  емітента,  корпоративні  права  якого перебувають в активах фонду, активами якого ця компанія управляє.
Компанія з управління активами може одночасно здійснювати управління активами кількох ІСІ.