1. Реєстрація юридичної особи
2. Одержання Ліцензії Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку
3. Внесення до Державного реєстру фінансових установ (для КУА по адмініструванню пенсійних фондів)

4. Одержання Ліцензії Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на здійснення діяльності по адмініструванню пенсійних фондів (для КУА по адмініструванню пенсійних фондів)