Строки прийняття рішення Держфінпослуг щодо внесення кредитної спілки до Державного реєстру фінансових установ
За відсутності підстав для залишення заяви про внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ без розгляду Держфінпослуг не пізніше 30 календарних днів з дати її надходження приймає рішення про внесення інформації про заявника до Реєстру, яке підлягає подальшому схваленню Держфінпослуг як колегіальним органом, або про відмову у внесенні інформації про заявника до Реєстру.

Строки прийняття рішення про видачу ліцензії
Держфінпослуг приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії не пізніше 30 календарних днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до неї.

Вартість ліцензій
Плата за видачу ліцензій на провадження фінансової послуги сплачується одноразово за весь строк дії  ліцензії  відповідно до розрахунку розміру плати за кожний рік користування ліцензією на провадження певного виду фінансових послуг. Розмір плати за видачу ліцензії встановлюється згідно з додатком до розпорядження Держфінпослуг від 29 грудня 2003 р. N 188.