Кредитна спілка – неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об’єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб їх членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

За своєю суттю кредитна спілка є формою самоорганізації людей, які, об’єднавшись, створюють для себе можливість задоволення своїх потреб у фінансовій сфері.

Поняття неприбутковості кредитної спілки полягає в тому, що її діяльність спрямована не на отримання прибутку, а на надання певних фінансових послуг своїм членам.

Кредитні спілки можуть здійснювати тільки ті види діяльності, які передбачені в Законі України «Про кредитні спілки».

Кредитні спілки згідно свого статуту і в рамках зазначеного Закону:

  • Приймають вступні та обов’язкові пайові та інші внески від членів спілки;
  • Надають кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі;
  • Залучають на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки, як у готівковій, так і в безготівковій формі;
  • Виступають поручителем виконання членом спілки зобов’язань перед третіми особами;
  • Розміщують тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, що мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об’єднаній кредитній спілці тощо;
  • Залучають на договірних умовах кредити банків, кредити об’єднаних кредитних спілок, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням уповноваженого органу;
  • Надають кредити іншим кредитним спілкам;
  • Виступають членами платіжних систем;
  • Оплачують за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданого їм кредиту;
  • Здійснюють благодійну діяльність за рахунок коштів, спеціально створених для цього фондів.

Кредитні спілки надають послуги лише своїм членам. Таким чином, на відміну від суб’єктів підприємницької діяльності в кредитній спілці члени одночасно виступають в якості власників та клієнтів.

У кредитній спілці немає засновників та статутного фонду з точки зору традиційної трактування цих понять щодо суб’єктів підприємницької діяльності. Будь-який член, незалежно від моменту його вступу в союз, має ті ж управлінські і майнові права, що і перші 50 засновників. Кредитна спілка є відкритою організацією, в якій гарантується вільний вступ і вихід із членів спілки.

Кредитна спілка не займається ніякої іншої господарської діяльністю крім надання певних фінансових послуг своїм членам.