Відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» недержавний пенсійний фонд – це юридична особа, що має статус неприбуткової організації, що функціонує й здійснює діяльність винятково з метою нагромадження пенсійних внесків на користь учасників НПФ із наступним управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати своїм учасникам.

Переваги недержавного пенсійного фонду

Головна перевага недержавного пенсійного фонду полягає в тому, що він пропонує схеми додаткового пенсійного забезпечення, які дозволяють впливати на величину майбутньої пенсії. Для роботодавців недержавні пенсійні фонди – це можливість істотно оптимізувати свої фінансові ресурси й податкові виплати, одночасно вирішуючи питання стимулювання персоналу. Для працівників – це можливість одержати додаткові пенсійні виплати.
Існують кілька можливих варіантів недержавних пенсійних фондів.

Відкритий пенсійний фонд – організаторами такого фонду можуть бути будь-які юридичні особи, а учасниками будь-які фізичні особи. Існує тільки одна особливість – діяльність юридичної особи – засновника не повинна фінансуватися з державного бюджету України.

Корпоративний пенсійний фонд – організаторами такого фонду можуть бути юридичні особи – роботодавці, з якими можутьспівробітничати роботодавці-платники (представники які здійснюють розпорядження по внесках співробітників). Учасниками такого фонду можуть бути тільки фізичні особи які співробітничають із роботодавцями-засновниками й роботодавцями-платниками.

Професійний пенсійний фонд – організаторами такого фонду можуть бути об’єднання юридичних осіб – роботодавців або фізичних осіб, включаючи профспілки або фізичні особи, які займаються однією професійною діяльністю.
На сьогоднішній день найбільшою популярністю користується відкриті НПФ, оскільки характеристики таких фондів відповідають інтересам професійних учасників фінансового ринку, насамперед як об’єкт бізнесу. Тоді як інші види фондів тяжіють до корпоративних інтересів засновників-роботодавців.