Строки прийняття рішення про внесення до Реєстру
Не пізніше 30 днів з дня надходження заяви для внесення до Державного реєстру фінансових установ та всіх необхідних документів від заявника, Держфінпослуг має прийняти рішення щодо схвалення рішення директора департаменту страхового нагляду про внесення до Реєстру або про відмову щодо внесення до Реєстру.

Строки прийняття рішення про видачу ліцензії
Не пізніше 30 днів з дня надходження заяви на отримання ліцензії та всіх необхідних документів від заявника Держфінпослуг має прийняти рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії.
У разі прийняття Держфінпослуг позитивного рішення про видачу ліцензії Держфінпослуг оформлює ліцензію не пізніше ніж за п’ять робочих днів з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.

Вартість ліцензій
Плата за видачу ліцензії на проведення конкретного виду страхування є разовою й вноситися в розмірі згідно з додатком до ухвали Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2005 р. N 286.