Страхування є провідним сегментом економіки в діяльності економічно розвинених держав і найчастіше навіть випереджає банківський сегмент.

Страхова компанія – це фінансова установа, створена у формі акціонерного, повного, командитного товариства або товариства з додатковою відповідальністю відповідно до Закону України “Про господарські товариства” з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про страхування», що одержала у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності.
Предметом діяльності страхової компанії можуть бути наступні види фінансових послуг:
  • Страхування;
  • Перестрахування;
  • Фінансова діяльність, пов’язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.
Для здійснення будь-якого виду страхування страхова компанія повинна мати відповідну ліцензію, видану Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг.

Для одержання ліцензії на право здійснення страхової діяльності по конкретних видах страхування страхова компанія зобов’язана виконати всі вимоги нормативно-правових актів України, що регулюють страхову діяльність.