Особливості реєстрації ломбардів - сpk.ua
Центр правового консалтингу
Open/Close Menu Юридическая фирма ЦПК Киев

Особливості реєстрації ломбардів

На сьогоднішній день в умовах перманентного фінансової та системної кризи вітчизняної економіки особливо гостро стоїть проблема, яку можна визначити як відсутність можливості поповнення оборотних коштів. При цьому слід зазначити, що дана проблема актуальна як для підприємств, так і громадян України. Якщо промислова або інша компанія ще може сподіватися отримати банківський кредит, володіючи ліквідним заставним майном, то пересічному громадянинові розраховувати на короткостроковий кредит не варто. Тим більше, якщо гроші потрібні не для скоєння будь-якої великої покупки, а для задоволення насущних потреб, простіше кажучи «дотягнути до получки», або для малих підприємців, які переживають зараз далеко не найкращі часи. Тут-то і приходять на допомогу ломбарди, здатні в найкоротший термін задовольнити фінансові потреби людини.

При цьому для ломбарду ризик неповернення кредитних коштів зведений до мінімуму, адже гроші видаються тільки під заставу і на суму від 50% до 90% його оцінної вартості, залежно від виду активу. Абсолютним лідером серед застав, по праву можна вважати ювелірні вироби, оскільки їхня частка становить більше 80%. За прогнозами експертів, навіть за відсутності «другої хвилі» економічної кризи, ринок ломбардів ще кілька років залишиться основним джерелом кредитування для населення та дрібного бізнесу. Отже, для бажаючих відкрити ломбард, чітко простежується перспектива успішного розвитку власного бізнесу. Давайте більш детально зупинимося на питаннях, які найчастіше виникають при створенні ломбарду.

Що ж таке ломбард з точки зору законодавства України? Перш за все, ломбард – це фінансова установа, виключним видом діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів, під заставу майна на визначений строк та під відсоток, і надання супутніх послуг ломбарду. Таким чином, діяльність з надання фінансових послуг ломбардами контролюється Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (Держфінпослуг). Варто відзначити, що діяльність ломбардів у тій чи іншій мірі потрапляє під контроль і інших державних органів, проте починати свою безпосередню діяльність ломбард має право з моменту отримання Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи в Держфінпослуг.

Починаючи будь-який бізнес, в першу чергу, необхідно зареєструвати юридичну особу. Процес реєстрації будь-якого підприємства досить складний і без кваліфікованої юридичної підтримки може зайняти багато часу і сил. Тим більше що в серпні місяці поточного року набули чинності зміни до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців». У зв’язку з чим, процедура державної реєстрації, для всіх без винятку юридичних осіб, значно ускладнилася в частині надання інформації про засновників.

Що ж стосується ломбарду, то вже на першому етапі слід враховувати вимоги численних загальних і спеціальних нормативно-правових актів. У першу чергу, актуальні питання, що стосуються організаційно-правової форми ломбарду, його засновників, найменування, установчих документів, формування статутного капіталу, вибору місцезнаходження, вимог до керівника та головному бухгалтеру. Давайте докладніше зупинимося на цих питаннях.

Ломбард створюється у формі повного товариства. Його засновниками можуть бути як юридичні, так і фізичні особи (зареєстровані як суб’єкти підприємництва), які займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм майном. При цьому кожен з учасників ломбарду може бути засновником тільки одного повного товариства.

Ще однією характерною особливістю повного товариства є його найменування. При його виборі необхідно враховувати вимоги Цивільного та Господарського Кодексів, Закону України «Про господарські товариства», а також нормативно-правових актів Держфінпослуг. Таким чином, повне найменування ломбарду повинно містити слова «повне товариство», «ломбард», найменування або прізвища, імена та по батькові (ініціали) всіх учасників товариства. Якщо учасників багато, то для зручності можна вказати одного учасника. У такому випадку необхідно додати слова «і компанія».

На відміну від інших господарських товариств, повне товариство здійснює свою діяльність на підставі установчого договору. Законодавством України передбачено цілий ряд вимог до цього документа. І всі їх необхідно правильно відобразити в договорі, оскільки порушення встановлених вимог щодо змісту установчого договору може стати причиною відмови у державній реєстрації, а також реєстрації ломбарду як фінансової установи. Серед основних особливостей даного договору можна виділити наступне. По-перше, він має містити вичерпний список видів фінансових та супутніх послуг, які надає ломбард. По-друге, – відомості про розмір та порядок формування статутного (складеного) капіталу із зазначенням частки кожного з учасників, форми і порядку внесення ними вкладів. Тут варто відзначити, що капітал повинен бути сплачений виключно грошовими коштами. При цьому розмір власного капіталу ломбарду необхідний у сумі не менше 200 тисяч гривень.

Як показує практика, найбільше запитань виникає при виборі місцезнаходження ломбарду та складанні договору оренди. Ломбард, як і інші фінансові установи, може надавати фінансові послуги виключно за тією адресою, яка зазначена в його статутних документах. Тому, до вибору приміщення потрібно поставитися з усією відповідальністю. Тим більше що, на думку фахівців, успішність ломбардного бізнесу безпосередньо залежить від правильного вибору місця розташування самого ломбарду. Що стосується вимог законодавства, то приміщення ломбарду повинно бути нежитловим і площею не менше 5 квадратних метрів. У тому числі необхідно окреме приміщення для зберігання заставного майна, яке повинне бути обладнане відповідними засобами безпеки. Слід розуміти, що для нормальної роботи вам може знадобитися приміщення більшою площею, оскільки було б логічно в самому ломбарді розмістити директора, головного бухгалтера і касира-оцінювача. На що ж потрібно звернути увагу, перш ніж підписувати договір оренди? У першу чергу, договір повинен містити умови, визначені в законодавстві як істотні, і відсутність яких може спричинити за собою відмову в реєстрації ломбарду. Серед даних умов можна виділити наступні: опис самого об’єкта оренди (приміщення) із зазначенням його основних характеристик, його вартості з урахуванням індексації, розмір орендної плати з урахуванням її індексації; порядок використання амортизаційних відрахувань, відновлення орендованого приміщення та умови його повернення, обов’язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна. Крім того, до договору обов’язково повинна додаватися схема приміщення з позначенням меж орендованого приміщення. Також рекомендуємо особливу увагу звернути на те, як у договорі сформульовано сам предмет договору оренди. Оскільки, якщо згідно з договором ви берете в оренду лише частину приміщення, то з точки зору Держфінпослуг таке приміщення не відповідає вимогам, затверджених нею нормативно-правових актів, і як наслідок також може призвести до відмови в реєстрації фінансової установи.

Ще одне важливе питання – це підбір кваліфікованого персоналу. У ломбарду, як і у будь-якого підприємства, повинен бути керівник і головний бухгалтер. При цьому керівник і головний бухгалтер мають відповідати вимогам Держфінпослуг щодо освіти і стажу. Більш того, вони зобов’язані пройти курси підвищення кваліфікації за затвердженою Держфінпослуг типовою програмою, і здати іспит на право здійснювати подібну діяльність.

Оскільки ломбард є суб’єктом фінансового моніторингу, в штаті також повинен бути фахівець, відповідальний за його проведення. Такий співробітник повинен відповідати вимогам, зазначеним у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом». Після призначення цього працівника, потрібно стати на облік в Державному комітеті фінансового моніторингу України, розробити цілий ряд внутрішніх документів, які будуть регламентувати здійснення ломбардом заходів з фінансового моніторингу.

Крім усього іншого, для успішної роботи ломбарду потрібно відповідне програмне забезпечення, яке забезпечить своєчасний облік, захист інформації від несанкціонованого доступу та формування всієї звітності, яку необхідно подавати контролюючим органам. Крім того, воно значно скоротить час, необхідний для видачі кредиту, а також дозволить набагато краще контролювати фінансову сторону діяльності ломбарду.

Таким чином, пройшовши стандартну процедуру державної реєстрації у реєстратора, і забезпечивши всі перелічені вище вимоги, можна приступати до основного етапу реєстрації ломбарду. Отримання ломбардом статусу фінансової установи. Для цього необхідно пройти процедуру внесення ломбарду до Державного реєстру фінансових установ України. На цьому етапі також виникає цілий ряд питань, і допускається багато помилок, пов’язаних з підготовкою та оформленням документів. Саме з цієї причини, як показує практика, більшість заяв про внесення до Державного реєстру фінансових установ України залишається без розгляду, і документи доводиться переробляти наново.

Найбільшої уваги потребує підготовка документів, що регламентують діяльність ломбарду безпосередньо, таких як: внутрішні правила надання ломбардом фінансових послуг, у тому числі правила оцінки предметів застави, зразковий договір надання кредитів (позик). Крім того, якщо ломбард планує здійснювати діяльність через мережу ломбардних відділень, слід розробити і затвердити положення про центральне сховище, порядок пересування цінностей і т.д.

Що стосується, термінів, то за умови відсутності зауважень, Держфінпослуг протягом місяця з моменту подачі заяви та всіх необхідних документів приймає рішення про внесення ломбарду до Державного реєстру фінансових установ України. І вже з моменту отримання Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ломбард може здійснювати діяльність, зазначену у статутних документах. Але, якщо ви плануєте здійснювати діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, необхідно додатково отримати ліцензію в Держфінпослуг на право «Надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів». Тут варто відзначити, що надання позик за рахунок банківського кредиту не вимагає отримання цієї ліцензії.

Також звертаємо вашу увагу, що у разі невиконання позичальником зобов’язань по викупу предмета застави (наприклад, виробів з дорогоцінних металів), ломбард має право на його реалізацію.

Контроль над діяльністю, пов’язаною з реалізацією, обігом предметів застави (виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння) здійснює Міністерство фінансів України.

Дані операції з виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння (прийом виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в якості предметів застави, їх відчуження в разі стягнення) відповідно до вимог законодавства вимагає одержання окремих ліцензій.

Таким чином, діяльність ломбарду, пов’язана з реалізацією, обігом предметів застави підлягає ліцензуванню Міністерством фінансів України. При цьому найчастіше виникають труднощі з наявністю кваліфікованих фахівців, без яких неможливо одержати ліцензію на реалізацію золота. Зокрема, в ломбарді повинен бути касир-оцінювач, якому необхідно пройти навчання в Державній пробірній службі та Державному гемологічного центру України.

Трохи забігаючи наперед, хотілося б відзначити, що якщо ваш бізнес почав успішно розвиватися, кількість ваших клієнтів зростає з кожним днем, варто задуматися про поступове нарощування своїх ресурсів шляхом створення мережі ломбардних відділень по всій Україні. Процедура реєстрації відділень багато в чому нагадує реєстрацію самого ломбарду, оскільки обов’язковою умовою надання ломбардом фінансових послуг через відділення є внесення інформації про нього до Державного реєстру фінансових установ.

Серед моментів, що вимагають особливої уваги, можна виділити наступне. Перш за все, необхідно розробити і затвердити положення про відділення ломбарду, яке повинно відповідати вимогам законодавства. Крім того, найменування відділення повинно відповідати вимогам законодавства, що пред’являються до написання найменувань відокремлених підрозділів юридичних осіб. Зокрема, у найменуванні зазначається порядковий номер даного відділення з наскрізною нумерацією з початку створення першого відокремленого підрозділу. У відділення ломбарду повинно бути в наявності нежитлове приміщення для здійснення ломбардної діяльності площею не менше 5 квадратних метрів, і спеціальне місце зберігання заставного майна. Також для здійснення ломбардних послуг необхідно: наявність керівника відділення, а також фахівця, відповідального за проведення фінансового моніторингу; спеціального технічного та програмного забезпечення, облікової та реєструючої системи; наявність у ломбарду власного капіталу в розмірі 200 тисяч гривень.

Безумовно, на перший погляд, може здатися, що пройти всі процедури, забезпечити виконання всіх вимог досить складно. Тим не менш, це не заважає даному сегменту фінансового ринку динамічно розвиватися. За даними Держфінпослуг тільки за 2009 кризовий рік зареєстровано 76 ломбардів. І в першому кварталі поточного року кількість ломбардів та обсяги виданих ними кредитів продовжують рости.

Тому, якщо ви з самого початку правильно розставите акценти і звернете основну увагу на вибір приміщення, підбір персоналу, придбаєте якісне програмне забезпечення, а всю паперову тяганину надасте фахівцям, таким чином, ви спростите процес організації даного бізнесу, заощадите час і як наслідок скоротите майбутні фінансові витрати.

ООО "Центр правового консалтинга". ® ЦПК. 2005-2019. Все исключительные права на весь материал, размещенный на сайте, принадлежат ООО " Центр правового консалтинга ". Размещение материалов сайта на других площадках допускается исключительно при указании прямой видимой ссылки на первоисточник.

Pacta Sunt Servanda