Зразок клопотання про залучення співвідповідача
Центр правового консалтингу
Open/Close Menu Юридическая фирма ЦПК Киев
До: Дніпровського районного суду м. Києва
02105, м. Київ, вул. Сергієнка, 3
Заявник: (П.І.Б.)
адреса
Суддя: П.І.Б.
Справа №: __________
 
«___» _______________20___ р.

 

КЛОПОТАННЯ
про залучення співвідповідача

У провадженні Дніпровського районного суду м. Києва перебуває справа за позовом (П.І.Б. позивача) до (П.І.Б. відповідача) про витребування з незаконного володіння належної мені на праві приватної власності квартири № 16 по вул. Бакинських комісарів, 28, у м. Києві.

Під час попереднього судового засідання, що відбулося 10 вересня 2018 року, було встановлено, що в належній мені квартирі по вул. Бакинських комісарів, 28, у м. Києві, також проживає (П.І.Б. співвідповідача).

Дізнавшись про це, я звернувся до (П.І.Б. третьої особи) із проханням звільнити належну мені на праві власності квартиру, однак він відмовився і повідомив, що зареєстрований у ній.

На підставі викладеного, керуючись статею 51 Цивільного процесуального кодексу України,
ПРОШУ:

залучити до участі у справі №______________ в якості співвідповідача за моїм позовом до (П.І.Б. відповідача) про витребування з незаконного володіння належної мені на праві приватної власності квартири (П.І.Б. співвідповідача), який проживає у квартирі № 16 по вул. Бакинських комісарів, 28, у м. Києві.

______________                                                                          П.І.Б. Позивача

КОМЕНТАР фахівця:
Новий Цивільний процесуальний кодекс України (далі – ЦПК України) у статті 51 визначає можливість позивача залучити ще одного відповідача (співвідповідача) до розгляду справи. Аналіз даного положення закону дає підстави виділити наступні умови, за яких залучення співвідповідача можливо:

  • ініціатором має бути позивач, подавши відповідне клопотання – тільки та особа, яка подає позовну заяву з метою захисту своїх прав, повинна визначити сторону (особу чи організацію), чиї активні дії можуть припинити порушення прав позивача.
  • стадія судового розгляду: до закінчення підготовчого провадження або до початку першого судового засідання у спрощеному провадженні. Частина 3 статті 51 ЦПК України чітко визначає, що на наступних стадіях суд залучає співвідповідача лише за умови, якщо позивач доведе, що не знав та не міг знати до подання позову у справі про підставу залучення такого співвідповідача.

Окремої уваги заслуговує і те, що співвідповідач має право ініціювати розгляд справи з початку, а суд в свою чергу не може в цьому відмовити (пункт 4 статті 51 ЦПК України).
В цілому увагу варто звернути на те, що процедура залучення співвідповідача  може суттєво вплинути на тривалість розгляду справи: співвідповідач має такі ж права як і первісний відповідач, що в сукупності з згаданим вище правом ініціювати розгляд справи заново може створити чимало незручностей (наприклад поновлюються процесуальні строки на відзив, визначені ухвалою про відкриття провадження до залучення співвідповідача). При вивченні обставин справи і обранні тактики захисту інтересів особи в конкретній життєвій ситуації питання залучення співвідповідача малоймовірне, оскільки за наявності кількох опонентів позовна заява направляється одразу усім і відповідно в частині процесуальних строків додаткова тяганина мінімізована. В цей же час, наведене вище клопотання є хоч і індивідуальним (під конкретну справу), однак прикладом можливості залучення ще однієї особи як відповідач, яке має бути задоволене судом.

 

Олександр Петрик, юрист ЮФ “Центр правового консалтингу”

ООО "Центр правового консалтинга". ® ЦПК. 2005-2019. Все исключительные права на весь материал, размещенный на сайте, принадлежат ООО " Центр правового консалтинга ". Размещение материалов сайта на других площадках допускается исключительно при указании прямой видимой ссылки на первоисточник.

Pacta Sunt Servanda