Зразок клопотання про витребування доказів для господарського суду
Центр правового консалтингу
Open/Close Menu Юридическая фирма ЦПК Киев
истребов доказ
До Господарського суду м. Києва

(адреса суду)

Позивач:

Товариство з обмеженою відповідальністю «А»

Код ЄДРПОУ: ___________

Місцезнаходження юридичної особи:

Номер засобу зв’язку:

Електронна пошта:

 

Відповідач:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Б»

 Код ЄДРПОУ: ___________

Місцезнаходження юридичної особи:

Номер засобу зв’язку:

Електронна пошта:

Суддя:

ПІБ

Справа:

№___________

КЛОПОТАННЯ

про витребування доказів

У провадженні Господарського суду міста Києва перебуває справа №___________ за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «А» (далі – Позивач / ТОВ «А») до Товариства з обмеженою відповідальністю «Б» (далі – Відповідач / ТОВ «Б») про стягнення грошових коштів за договором поставки від 11 січня 2017 року (далі – Договір).

В позовній заяві Позивачем було зазначено, що оригінал договору поставки, укладений з Відповідачем, було втрачено через пожежу в архіві підприємства, про що складено відповідний акт.

Відповідно до пункту 10.3. Договору, зазначений договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із сторін.

Таким чином, другий примірник оригіналу Договору знаходиться у Відповідача.

З метою додержання вимог, передбачених статтею 81 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України), Позивач звернувся з листом до Відповідача з проханням надати до підготовчого судового засідання, призначеного на 18 січня 2018 року, оригінал договору поставки від 11 січня 2017 року. Проте Відповідач у судове засідання не з’явився, про причини своєї неявки не повідомив, відзиву не подавав та оригінал договору поставки від 11 січня 2017 року не надав.

Частина 2 статті 91 ГПК України вказує, що письмові докази подаються в оригіналі. Тут же в частині 5 зазначено, що учасник справи, який подає письмові докази у копіях (електронних копіях), повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу письмового доказу.

Відповідно до частини 1 статті 81 ГПК України, кожному учаснику справи, у разі неможливості самостійно надати докази, надається право подати клопотання про витребування доказів судом.

Договір поставки від 11 січня 2017 року є важливим доказом у справі, оскільки підтверджує факт договірних відносин між Позивачем та Відповідачем.

Таким чином, оскільки Позивач не має змоги надати суду а ні оригінал, а ні копію такого договору, на підставі ст.ст. 13, 80, 81, 91 ГПК України,

ПРОСИМО СУД:

1. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Б» договір поставки від 11 січня 2017 року.

Додатки:
1. Копія листа від 14 грудня 2017 року.

Директор ТОВ «А» _________________ П.І.Б.

Дата підпису


Коментар:

Новий (від 03 жовтня 2017 року) Господарський процесуальний кодекс України (далі ГПК України) вніс чимало змін не лише до процесу доказування як такого, а й вимог щодо змісту тих чи інших процесуальних документів.

Обов’язок кожної сторони довести ті обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень (крім окремо встановлених законодавством випадків) – зазначається у частині 3 статті 13 ГПК України.

Новелою є частина 2 статті 80 ГПК України, яка встановлює загальне правило подання доказів позивачем (для відповідача таке ж положення містить наступна, третя частина цієї статті) разом з поданням позову (відзиву – для відповідача) до суду.

Витребування доказів як процесуальна дія існує, однак потребує належного і повного обґрунтування.

Для клопотання про витребування доказів частиною 1 статті 81 ГПК України встановлюється строк подачі: разом з позовом або відзивом (для позивача і відповідача відповідно). Якщо ж питання витребування доказів виникло пізніше, то відповідне клопотання учасника справи приймається судом до уваги лише у випадку, якщо особа-заявник обґрунтує неможливість подання цього процесуального документу у встановлений строк з причин, що не залежали від неї (частина 1 статті 81 ГПК України).

Вимоги до змісту клопотання про витребування доказів встановлює частина 2 статті 81 ГПК України, де визначені наступні елементи, які зазначаються (описують, аргументуються) у клопотанні:

1) який доказ витребовується;

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Таким чином, питання витребування доказів за новим ГПК України залишається одним з способів захисту стороною її інтересів. Клопотання, наведене вище, підготовлено з урахуванням положень діючого процесуального законодавства та специфіки конкретної справи.

Такий процесуальний документ відповідає всім положенням відповідного процесуального законодавства.

Разом з тим, для підготовки аналогічного клопотання по конкретній справі залишається актуальною консультація фахівця, оскільки будь-яка помилка (не лише змістовна, а й процесуальна, наприклад в частині порядку подачі клопотання) може мати наслідком відмову суду від його задоволення, а отже й суттєво ускладнить захист інтересів позивача (відповідача).


Олександр Петрик, юрист

ООО "Центр правового консалтинга". ® ЦПК. 2005-2019. Все исключительные права на весь материал, размещенный на сайте, принадлежат ООО " Центр правового консалтинга ". Размещение материалов сайта на других площадках допускается исключительно при указании прямой видимой ссылки на первоисточник.

Pacta Sunt Servanda