Інформаційний лист ВАСУ від 27.09.2010р. №1343/11/13-10. Щодо визначення строку для зверненя платників податків з адміністративним позовом, а також строків звернення контролюючих органів з позовом про стягнення податкового боргу - сpk.ua
Центр правового консалтингу
Open/Close Menu Юридическая фирма ЦПК Киев

Інформаційний лист ВАСУ від 27.09.2010р. №1343/11/13-10. Щодо визначення строку для зверненя платників податків з адміністративним позовом, а також строків звернення контролюючих органів з позовом про стягнення податкового боргу

“Юридична газета” №41 від 12 жовтня 2010 року

Артур Нонко – к.ю.н., керуючий партнер ЮФ “Центр правового консалтингу”

У листі Вищого адміністративного суду України від 27 вересня 2010 року № 1343/11/13-10 піднімаються досить актуальні питання щодо визначення строків оскарження до адміністративних судів платниками податків податкових повідомлень-рішень.

Ці питання є дискусійними, нечіткість формулювань у КАС України, в тому числі вже й в новій редакції з урахуванням змін, внесених Законом України від 07.07.2010 р. № 2453-VI «Про судоустрій та статус суддів», призводить до відсутності єдиного підходу у судовій практиці.

Нажаль внесені зміни до КАС України не лише не вирішили питання конкуренції між статтею 99 КАС України, підпунктом 5.2.5 пункту 5.2 статті 5 та підпунктом 15.1.1. пункту 15.1. статті 15 Закону України від 21.12.2000 № 2181-ІІІ “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”, а навпаки – створили підґрунтя для продовження дискусії між фахівцями.

Отже, на сьогодні діють статті 5 та 15 Закону України № 2181, згідно з якими платник податків має право оскаржити до суду рішення контролюючого органу про нарахування податкового зобов’язання у будь-який момент після отримання відповідного податкового повідомлення з урахуванням строків давності, тобто протягом 1095 днів.

Також діє частина третя статті 99 КАС України, згідно з якою для захисту прав, свобод та інтересів особи цим Кодексом та іншими законами можуть встановлюватися інші строки для звернення до адміністративного суду, які, якщо не встановлено інше, обчислюються з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів, та яка доповнена новим положенням, що встановлює місячний строк для звернення до суду у справах щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби. Не зрозуміло, чому саме ця частина доповнена положенням такого змісту, оскільки обидва положення цієї частини не зв’язані між собою єдністю змісту. На мій погляд, положенням щодо визначення строку для звернення до суду у справах щодо прийняття громадян на публічну службу логічно було б доповнити або частину другу чи п’яту статті 99 КАС України, або взагалі доповнити статтю 99 КАС України новою, шостою частиною.

Проте, до кардинальної зміни позиції Вищого адміністративного суду України спонукало саме доповнення законодавцем статті 99 КАС України частиною п’ятою, згідно з якою встановлено місячний строк для звернення до адміністративного суду щодо оскарження рішення суб’єкта владних повноважень, на підставі якого ним може бути заявлено вимогу про стягнення грошових коштів.

Враховуючи ту обставину, що частина п’ята статті 99 КАС України, статті 5 та 15 Закону України № 2181 по-суті визначають строки звернення до суду, проте частина п’ята статті 99 КАС України є більш пізньою за часом прийняття порівняно з статтями 5 та 15 Закону України № 2181, отже, фактично має місце припинення дії положення закону  заміною іншим положенням закону, тому існують підстави погодитись із позицією Вищого адміністративного суду України, викладеною у зазначеному листі щодо визначення саме місячного строку на оскарження податкових повідомлень-рішень, встановленого частиною п’ятою статті 99 КАС України.

Наостанок слід додати, що нажаль у своєму листі Вищий адміністративний суд України оминув питання щодо застосування нових строків звернення до адміністративного суду в часі. Проте це питання є також досить актуальним, оскільки вже з’явилася негативна для платників податку судова практика, коли адміністративні суди залишають без розгляду подані платниками податків позови на тій підставі, що ними пропущені нові місячні строки для звернення до суду, не враховуючи ту обставину, що право на звернення до суду у таких платників виникло, ще до набрання чинності частиною п’ятою статті 99 КАС України, і, отже, в цих випадках необхідно застосовувати інші строки для звернення до суду.

ООО "Центр правового консалтинга". ® ЦПК. 2005-2019. Все исключительные права на весь материал, размещенный на сайте, принадлежат ООО " Центр правового консалтинга ". Размещение материалов сайта на других площадках допускается исключительно при указании прямой видимой ссылки на первоисточник.

Pacta Sunt Servanda